AristeriDiexodos. Powered by Blogger.
 
Sunday, August 30, 2015

Α. Νταβανέλος: Απίστευτη η αναστροφή στην πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ

0 comments


Την εκτίμηση ότι δεν αποκλείεται μετεκλογικά να υλοποιηθούν σενάρια ακόμη και «μεγάλου κυβερνητικού συνασπισμού», ώστε να διευρυνθεί η πολιτική βάση στήριξης του τρίτου μνημονίου, διατύπωσε μιλώντας στο «Κόκκινο» και τον Κώστα Αρβανίτη ο Αντώνης Νταβανέλος, που έχει ενταχθεί στη Λαϊκή Ενότητα.

Ο κ. Ντα­βα­νέ­λος ση­μεί­ω­σε πως, ναι μεν κο­ρυ­φαία πο­λι­τι­κά στε­λέ­χη του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ έχουν δη­λώ­σει ότι δεν θα επι­θυ­μού­σαν συ­γκυ­βέρ­νη­ση με συ­στη­μι­κές δυ­νά­μεις, αλλά, όπως είπε, εσχά­τως «ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ έχει απο­κτή­σει την τε­χνο­γνω­σία του να κάνει πράγ­μα­τα που δεν θα ήθελε». Τό­νι­σε δε πως αφή­νουν «πολ­λές προ­ο­πτι­κές» για με­τε­κλο­γι­κά σε­νά­ρια οι πρό­σφα­τες δη­λώ­σεις του πρω­θυ­πουρ­γού, αν απο­κρυ­πτο­γρα­φη­θούν συ­νο­λι­κά.

«Η στρο­φή από το σχέ­διο του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, έτσι του­λά­χι­στον όπως δια­μορ­φώ­θη­κε στο Συ­νέ­δριο, μέχρι το 3ο μνη­μό­νιο ήταν μια απί­στευ­τη πο­λι­τι­κή ανα­στρο­φή» είπε ο κ. Ντα­βα­νέ­λος και πρό­σθε­σε, ανα­φέ­ρο­ντας ένα πα­ρά­δειγ­μα:

«Ομο­λο­γώ και ως πρώην ερ­γα­τι­κός συ­ντά­κτης ότι… δεν κα­τα­λα­βαί­νω πια τί­πο­τα! Μα­θαί­νου­με πχ ότι στο συ­ντα­ξιο­δο­τι­κό οι κρα­τή­σεις θα γί­νουν με βάση της απο­δο­χές του 2010, δη­λα­δή της προ κρί­σης επο­χής. Αυτά είναι απί­στευ­τα πράγ­μα­τα. Δεν μπο­ρεί να τα κάνει μια κυ­βέρ­νη­ση της Αρι­στε­ράς».

Σχο­λιά­ζο­ντας την πρω­θυ­πουρ­γι­κή έκ­κλη­ση «μπρο­στά», ο κ. Ντα­βα­νέ­λος σχο­λί­α­σε: «Μπρο­στά, αλλά προς τα πού; Αρι­στε­ρά; Δεξιά; Κέ­ντρο;»

«Εξα­ντλή­σα­με όλα τα πε­ρι­θώ­ρια» για την πα­ρα­μο­νή στον ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ είπε, ερω­τη­θείς σχε­τι­κά, ο κ. Ντα­βα­νέ­λος, ανα­φέ­ρο­ντας ότι η αρι­στε­ρή πτέ­ρυ­γα του κόμ­μα­τος αντι­με­τώ­πι­ζε «απί­στευ­τες κα­τα­στά­σεις».

Ερω­τη­θείς κατά πόσο είναι άδικο για την Αρι­στε­ρά να τί­θε­ται στο επί­κε­ντρο της πο­λι­τι­κής της το θέμα του νο­μί­σμα­τος, ο κ. Ντα­βα­νέ­λος είπε πως αυτό εξαρ­τά­ται από την προ­ο­πτι­κή, στην οποία εντάσ­σει κάθε πο­λι­τι­κή δύ­να­μη το ζή­τη­μα. Και πρό­σθε­σε:

«Μετά από την εμπει­ρία της Κύ­πρου και από αυτήν των επτά­μη­νων δια­πραγ­μα­τεύ­σε­ων, που κα­τέ­λη­ξαν στην τρα­γω­δία της 13ης Ιου­λί­ου, κα­τα­λα­βαί­νουν όλοι ότι η σύ­γκρου­ση με τη λι­τό­τη­τα είναι ανέ­φι­κτη εντός των ορίων της ευ­ρω­ζώ­νης. Για αυτό γί­νο­νται επε­ξερ­γα­σί­ες σε Γαλ­λία, Ισπα­νία, πα­ντού (…). Η Λαϊκή Ενό­τη­τα θα δώσει στη δη­μο­σιό­τη­τα τις επε­ξερ­γα­σί­ες και τις προ­γραμ­μα­τι­κές της θέ­σεις και θα δουν όλοι σε ποια στρα­τη­γι­κή και προ­ο­πτι­κή εντάσ­σε­ται - και πώς- το ζή­τη­μα του νο­μί­σμα­τος»

Leave a Reply

 
Αριστερή Διέξοδος © 2011 DheTemplate.com & Main Blogger. Supported by Makeityourring Diamond Engagement Rings

You can add link or short description here

Google+