AristeriDiexodos. Powered by Blogger.
 
Thursday, February 19, 2015

Το αίτημα της ελληνικής κυβέρνησης για την εξάμηνη παράταση

0 comments
Την επιστολή του υπουργού Οικονομικών Γιάνη Βαρουφάκη, η οποία συνοδεύει το ελληνικό αίτημα παράτασης, δημοσιοποιεί το Reuters.

«Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2015

» Αγαπητέ πρόεδρε του Eurogroup,

» Στα πέντε τελευταία χρόνια ο ελληνικός λαός έχει καταβάλει τεράστιες προσπάθειες για την οικονομική προσαρμογή. Η νέα κυβέρνηση δεσμεύεται για μια ευρύτερη και βαθύτερη μεταρρυθμιστική διαδικασία με σκοπό τη βελτίωση των προοπτικών της ανάπτυξης και της εργασίας, τη βιωσιμότητα του χρέους και την οικονομική σταθερότητα, την ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης και την άμβλυνση της συνεχιζόμενης κρίσης.

» Οι ελληνικές Αρχές αναγνωρίζουν ότι οι διαδικασίες που συμφωνήθηκαν από την προηγούμενη κυβέρνηση διακόπηκαν από τις προεδρικές και τις εθνικές εκλογές και ως εκ τούτου ορισμένες από τις τεχνικές συμφωνίες ακυρώθηκαν.

» Οι ελληνικές Αρχές τιμούν τις οικονομικές υποχρεώσεις της Ελλάδας προς όλους τους πιστωτές της, όπως επίσης δηλώνουμε την πρόθεση μας να συνεργαστούμε με όλους τους εταίρους μας, προκειμένου να αποτρέψουμε τεχνικά εμπόδια στο πλαίσιο της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης προς την Ελλάδα, την οποία αναγνωρίζουμε ως δεσμευτική έναντι του οικονομικού και διαδικαστικού περιεχομένου της.

» Σε αυτό το πλαίσιο οι ελληνικές Αρχές υποβάλλουν αίτημα για την παράταση της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης για διάστημα έξι μηνών, στη διάρκεια του οποίου θα προχωρήσουμε μαζί και θα κάνουμε την καλύτερη δυνατή χρήση της ευελιξίας της παρούσας συμφωνίας προς μια επιτυχή κατάληξη και αναθεώρηση, στη βάση των προτάσεων της ελληνικής κυβέρνηση, αφενός, και των θεσμών, αφετέρου.

» Στόχος της αιτούμενης εξάμηνης παράτασης της διάρκειας της Συμφωνίας είναι:

» Α) Να συμφωνήσουμε τους αμοιβαίως αποδεκτούς οικονομικούς και διοικητικούς όρους, η εφαρμογή των οποίων, σε συνεργασία με τους θεσμούς, θα σταθεροποιήσει τη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας, θα επιτύχει τα πρέποντα πρωτογενή δημοσιονομικά πλεονάσματα, θα εγγυηθεί τη σταθερότητα του χρέους και θα βοηθήσει στην επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων για το 2015 που λαμβάνουν υπόψη την παρούσα οικονομική κατάσταση.

» Β) Να εξασφαλίσουμε, συνεργαζόμενοι στενά με τους ευρωπαίους και διεθνείς εταίρους μας, ότι οποιοδήποτε νέο μέτρο θα είναι πλήρως χρηματοδοτούμενο, απέχοντας ταυτόχρονα από μονομερείς ενέργειες που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν τους δημοσιονομικούς στόχους, την οικονομική ανάπτυξη και την χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

» Γ) Να επιτρέψουμε στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να επανεισάγει την εξαίρεση (σ.σ. τους ειδικούς όρους αποδοχής των ελληνικών ομολόγων παρά τη χαμηλή πιστοληπτική διαβάθμιση της χώρας), σύμφωνα με τις διαδικασίες και τους κανονισμούς της.

» Δ) Να επεκτείνουμε τη διαθεσιμότητα των ομολόγων του EFSF (Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας) που κρατά το HFSF (Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας). (σ.σ. αφορά στο κεφαλαιακό μαξιλάρι των 11 δισ. ευρώ, το οποίο έχει στην κατοχή του το ΤΧΣ για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, το οποίο η κυβέρνηση σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει στο πλαίσιο της διευθέτησης των κόκκινων δανείων).

Ε) Να ξεκινήσουμε εργασίες ανάμεσα σε τεχνικές ομάδες για πιθανό νέο Συμβόλαιο για την Ανάκαμψη και την Ανάπτυξη, που οι ελληνικές αρχές οραματίζονται ανάμεσα σε Ελλάδα, Ευρώπη και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο που θα μπορούσε να διαδεχθεί την παρούσα Συμφωνία.

Στ) Να συμφωνηθεί εποπτεία στο πλαίσιο της ΕΕ και της ΕΚΤ και, στο ίδιο πνεύμα, με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για τη διάρκεια της διευρυμένης συμφωνίας.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα αυτά, η ελληνική κυβέρνηση εκφράζει την αποφασιστικότητα της να συνεργαστεί στενά με τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, προκειμένου: α) να επιτευχθεί η δημοσιονομική και χρηματοπιστωτική σταθερότητα και β) να επιτρέψει στην ελληνική κυβέρνηση να παρουσιάσει τις ουσιαστικές εκτεταμένες μεταρρυθμίσεις που είναι απαραίτητες για να αποκαταστήσουν το βιοτικό επίπεδο εκατομμυρίων ελλήνων πολιτών μέσα από βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, αμειβόμενη απασχόληση και κοινωνική συνοχή.».«Athens, February 18, 2015
Dear President of the Eurogroup,
Over the last five years, the people of Greece have exerted remarkable efforts in economic adjustment. The new government is committed to a broader and deeper reform process aimed at durably improving growth and employment prospects, achieving debt sustainability and financial stability, enhancing social fairness and mitigating the significant social cost of the ongoing crisis.

The Greek authorities recognise that the procedures agreed by the previous governments were interrupted by the recent presidential and general elections and that, as a result, several of the technical arrangements have been invalidated. The Greek authorities honour Greece's financial obligations to all its creditors as well as state our intention to cooperate with our partners in order to avert technical impediments in the context of the Master Facility Agreement which we recognise as binding vis-a-vis its financial and procedural content.

In this context, the Greek authorities are now applying for the extension of the Master Financial Assistance Facility Agreement for a period of six months from its termination during which period we shall proceed jointly, and making best use of given flexibility in the current arrangement, toward its successful conclusion and review on the basis of the proposals of, on the one hand, the Greek government and, on the other, the institutions.

The purpose of the requested six-month extension of the Agreement's duration is:
(a) To agree the mutually acceptable financial and administrative terms the implementation of which, in collaboration with the institutions, will stabilise Greece's fiscal position, attain appropriate primary fiscal surpluses, guarantee debt stability and assist in the attainment of fiscal targets for 2015 that take into account the present economic situation.
(b) To ensure, working closely with our European and international partners, that any new measures be fully funded while refraining from unilateral action that would undermine the fiscal targets, economic recovery and financial stability.
(c) To allow the European Central Bank to re-introduce the waiver in accordance with its procedures and regulations.
(d) To extend the availability of the EFSF bonds held by the HFSF for the duration of the Agreement.
(e) To commence work between the technical teams on a possible new Contract for Recovery and Growth that the Greek authorities envisage between Greece, Europe and the International Monetary Fund which could follow the current Agreement.
(f) To agree on supervision under the EU and ECB framework and, in the same spirit, with the International Monetary Fund for the duration of the extended Agreement.
(G) To discuss means of enacting the November 2012 Eurogroup decision regarding possible further debt measures and assistance for implementation after the completion of the extended Agreement and as part of the follow-up Contract.
With the above in mind, the Greek government expresses its determination to cooperate closely with the European Union's institutions and with the International Monetary Fund in order: (a) to attain fiscal and financial stability and (b) to enable the Greek government to introduce the substantive, far-reaching reforms that are needed to restore the living standards of millions of Greek citizens through sustainable economic growth, gainful employment and social cohesion.
Sincerely,
Yanis Varoufakis
Minister of Finance
Hellenic Republic»


Παρακάτω - και για καλύτερη ενημέρωση - παραθέτουμε το κείμενο του 2012 "Master Financial Assistance Facility Agreement"
 

Leave a Reply

 
Αριστερή Διέξοδος © 2011 DheTemplate.com & Main Blogger. Supported by Makeityourring Diamond Engagement Rings

You can add link or short description here

Google+