AristeriDiexodos. Powered by Blogger.
 
Monday, June 30, 2014

Iστορική αναδρομή: ο ηλεκτρισμός στην Ελλάδα (συγκλονιστικό Βίντεο)

0 comments

- Πως φτάσαμε μετά από 60 χρόνια "ιδιωτικής πρωτοβουλίας" στην εθνικοποίηση. 
- Πως έφτασε το ρεύμα στα χωριά, στα ακριτικά νησιά, σε απομακρυσμένα ορεινά μέρη που "δεν συνέφερε" στους ιδιώτες. 
- Τα Λιγνιτικά κοιτάσματα. 
- Πως από "ατμομηχανή της ανάπτυξης" χρησιμοποιήθηκε ακόμα και ως εκβιαστικός μηχανισμός είσπραξης χαρατσιών και φορέας βολέματος "ημετέρων" των κυβερνήσεων ΝΔ-ΠΑΣΟΚ.
- Πώς 60 χρόνια!! μετά την εθνικοποίηση, επιστρέφουμε(;) στους "ιδιώτες".
Το 1889 φτάνει το "ηλεκτρικό" στην Ελλάδα.
Η Γενική Εταιρεία Εργοληψιών, κατασκευάζει στην Αθήνα, στην οδό Αριστείδου, την πρώτη μονάδα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος. Το πρώτο κτίριο που φωτίζεται είναι τα Ανάκτορα και πολύ σύντομα ο ηλεκτροφωτισμός επεκτείνεται στο ιστορικό κέντρο της Πρωτεύουσας. Τον ίδιο χρόνο η τουρκοκρατούμενη Θεσσαλονίκη θα δει κι αυτή το ηλεκτρικό φως καθώς Βελγική Εταιρία αναλαμβάνει απ' τις Τουρκικές αρχές το φωτισμό και την τροχιοδρόμηση της Πόλης με την κατασκευή εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
Δέκα χρόνια αργότερα οι πολυεθνικές εταιρίες ηλεκτρισμού κάνουν την εμφάνισή τους στην Ελλάδα. Η αμερικανική εταιρία Thomson-Houston με τη συμμετοχή της Εθνικής Τράπεζας θα ιδρύσει την Ελληνική Ηλεκτρική Εταιρία που θα αναλάβει την ηλεκτροδότηση κι άλλων μεγάλων Ελληνικών πόλεων. Μέχρι το 1929 θα ηλεκτροδοτηθούν 250 πόλεις με πληθυσμό πάνω από 5.000 κατοίκους. 
Στις πιο απόμακρες περιοχές, που ήταν ασύμφορο για τις μεγάλες εταιρίες να κατασκευάσουν μονάδες παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος, την ηλεκτροδότηση αναλαμβάνουν ιδιώτες ή δημοτικές και κοινοτικές αρχές κατασκευάζοντας μικρά εργοστάσια. 

δειτε το αποκαλυπτικό βίντεοTo 1950 υπήρχαν στη Ελλάδα 385 εταιρείες από τις οποίες οι 263 ιδιωτικές με απλή άδεια, οι 54 ιδιωτικές με προνομιακή άδεια και 58 δημοτικές ή κοινοτικές. Υπήρχαν και 10 ιδιωτικές χωρίς άδεια.
Η πρώτη ύλη που χρησιμοποιούσαν ήταν το πετρέλαιο και ο γαιάνθρακας που φυσικά εισάγονταν από το εξωτερικό. 
Η κατάτμηση αυτή της παραγωγής, σε συνδυασμό με τα εισαγόμενα καύσιμα, εξωθούσε την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος στα ύψη (τριπλάσιες ή και πενταπλάσιες τιμές απ' αυτές που ίσχυαν στις Ευρωπαϊκές χώρες). Το ηλεκτρικό λοιπόν ήταν ένα αγαθό πολυτελείας, αν και τις περισσότερες φορές παρεχόταν με ωράριο και οι ξαφνικές διακοπές ήταν σύνηθες φαινόμενο. 

Για να εξαπλωθεί η ηλεκτρική ενέργεια ομοιόμορφα σε όλη τη χώρα και για να αξιοποιηθεί αποτελεσματικά τόσο στη βιομηχανία όσο και στην ύπαιθρο, έπρεπε να υπάρξουν οι εξής προϋποθέσεις: 
- Αξιοποίηση των εγχώριων πλουτοπαραγωγικών πόρων, που απαιτούσε όμως τεράστιες επενδύσεις, οι οποίες δεν μπορούσαν να πραγματοποιηθούν από τους μεμονωμένους βιομηχάνους παραγωγής ενέργειας. 
- Ενοποίηση της παραγωγής σε ενιαίο διασυνδεδεμένο δίκτυο, ώστε τα φορτία να επιμερίζονται σε εθνική κλίμακα. 
- Ύπαρξη ενιαίου φορέα που θα επέτρεπε τον επιμερισμό του κόστους ανάμεσα στις κερδοφόρες και ζημιογόνες περιοχές. 
Τις προϋποθέσεις αυτές κάλυψε η ΔΕΗ με τον πλέον επιτυχή τρόπο. 

Έτσι τον Αύγουστο του 1950 ιδρύεται η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, για να λειτουργήσει "χάριν του δημοσίου συμφέροντος" με σκοπό τη χάραξη και εφαρμογή μιας εθνικής ενεργειακής πολιτικής, η οποία μέσα από την εντατική εκμετάλλευση των εγχώριων πόρων, να κάνει το ηλεκτρικό ρεύμα κτήμα και δικαίωμα του κάθε Έλληνα πολίτη, στη φθηνότερη δυνατή τιμή. 

Το αρχικό κεφάλαιο της ΔΕΗ σχηματίσθηκε από τα κεφάλαια σε συνάλλαγμα, δραχμές, μηχανήματα, υλικά και υπηρεσίες που παρέχονταν από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ανόρθωσης της αμερικανικής βοήθειας, από τις ιταλικές επανορθώσεις και από κεφάλαια του κρατικού προϋπολογισμού. 
Όταν ιδρύθηκε η ΔΕΗ το 1950, η κατανάλωση ανά κάτοικο ήταν 88 Kwh το χρόνο, ενώ πέντε χρόνια αργότερα έφτασε τις 150 Kwh. 
Αντίστοιχα, το 1950 ο ηλεκτροδοτούμενος πληθυσμός της χώρας ήταν 55% του συνόλου, ενώ το 1955 έφτασε το 59,1 %

Αμέσως με την ίδρυσή της, η ΔΕΗ στρέφεται προς την αξιοποίηση των εγχώριων πηγών ενέργειας ενώ ξεκινά και η ενοποίηση των δικτύων σε ένα εθνικό διασυνδεδεμένο σύστημα. Τα πλούσια λιγνιτικά κοιτάσματα του ελληνικού υπεδάφους που είχαν νωρίτερα εντοπισθεί, άρχισαν να εξορύσσονται και να χρησιμοποιούνται ως καύσιμη ύλη στις λιγνιτικές μονάδες ηλεκτροπαραγωγής που δημιουργούσε. Παράλληλα, η Επιχείρηση ξεκίνησε την αξιοποίηση της δύναμης των υδάτων με την κατασκευή υδροηλεκτρικών σταθμών στα μεγάλα ποτάμια της χώρας. 

Αρκετά νωρίς, το 1956, αποφασίστηκε η εξαγορά όλων των ιδιωτικών και δημοτικών επιχειρήσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ώστε να υπάρχει ένας ενιαίος φορέας διαχείρισης. Σιγά-σιγά, η ΔΕΗ εξαγόρασε όλες αυτές τις επιχειρήσεις και ενέταξε το προσωπικό τους στις τάξεις της. 
Σ' όλα αυτά τα χρόνια της παρουσίας της, αγωνίστηκε και πέτυχε την ενεργειακή αυτονομία της χώρας και έφερε σε πέρας το σπουδαίο έργο του εξηλεκτρισμού της δημιουργώντας ταυτόχρονα το μεγαλύτερο μέρος της βαριάς ελληνικής βιομηχανίας. 

Tο ηλεκτρικό ρεύμα έφτασε με επάρκεια σε κάθε άκρη της ελληνικής γης. Από τα μικρά ακριτικά νησιά μας ως τους πιο απόμακρους οικισμούς της ορεινής Ελλάδας. 
Επί του παρόντος, το 50% της συνολικής παραγωγής προέρχεται από καύση λιγνίτη, το 10% από πετρέλαιο, το 17% από φυσικό αέριο, το 10% από υδροηλεκτρικούς σταθμούς, το 6% από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) και το 7% από διασυνδέσεις.

Ιστορική ανασκόπηση της αξιοποίησης λιγνιτικών κοιτασμάτων 
Τη δεκαετία του 1890 δημιουργούνται τα πρώτα εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγής στην περιοχή, που βασίζονται στην εκμετάλλευση των λιγνιτικών πεδίων της Μπάλιας-Καραϊδίν.

Η συγκεκριμένη περιοχή και η μεταλλευτική και ηλεκτροπαραγωγός δραστηριότητα έχει και μια θλιβερή πλευρά, εφ’ όσον οι 700 μεταλλωρύχοι και εργαζόμενοι στα εργοστάσια της περιοχής θα δολοφονηθούν ομαδικά μαζί με τις οικογένειές τους από τον τακτικό κεμαλικό στρατό τον Σεπτέμβριο του 1922 και θα ταφούν σε ομαδικούς τάφους έξω από την Μπάλια 

Είναι ενδιαφέρον ότι η αναγνώριση και η αξιοποίηση του λιγνίτη στην Ελλάδα θα γίνει από Μικρασιάτες πρόσφυγες που εγκαταστάθηκαν στην Πτολεμαΐδα και είχαν μεταφέρει τη σχετική τεχνογνωσία για το υλικό αυτό.
Ο πρώτος που ζήτησε και πήρε το δικαίωμα δημιουργίας ορυχείων και εκμετάλλευσης του λιγνίτη στην περιοχή αυτή ήταν ο Γεώργιος Παυλίδης, πρόσφυγας από τη Φώκαια της Σμύρνης. Η σημασία αυτής της δράσης αναγνωρίστηκε από τους ιστορικούς της ενέργειας: «Στα μέσα της δεκαετίας του 1920 ανήσυχοι και δραστήριοι, όπως ο Γ. Παυλίδης (…) αντιλήφθηκαν τη σημασία του λιγνίτη και κατέβαλαν μεγάλες προσπάθειες για τη συστηματική του εκμετάλλευση…» («Μνήμες και εικόνες από λιγνίτη. 60 χρόνια ενέργεια για την Ελλάδα», δεύτερη έκδοση, ΔΕΗ, 2010).

Η πρώτη σοβαρή προσπάθεια για την εκμετάλλευση λιγνιτικών κοιτασμάτων στη χώρα μας άρχισε στο Αλιβέρι (Εύβοια) το 1873. Δυστυχώς μια φοβερή πλημμύρα το 1897 κατέστρεψε όλες τις επιφανειακές και υπόγειες εγκαταστάσεις εξόρυξης. Η εκμετάλλευση ξανάρχισε μετά τον πρώτο Παγκόσμιο πόλεμο. Το 1922 η ετήσια παραγωγή έφθασε τους 23.000 τόνους και διατηρήθηκε μέχρι το 1927. Το επόμενο έτος η εκμετάλλευση σταμάτησε για οικονομικούς λόγους.

Μετά το δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο η ανάγκη εξηλεκτρισμού της χώρας οδήγησε στην απόφαση κατασκευής ατμοηλεκτρικού σταθμού στο Αλιβέρι, που θα λειτουργούσε αποκλειστικά με λιγνίτη.

Το 1951 ανέλαβε η ΔΕΗ την υπόγεια εκμετάλλευση των Ορυχείων στο Αλιβέρι, κατορθώνοντας να αυξήσει την παραγωγή σε 750 χιλιάδες τόνους το χρόνο και να τροφοδοτήσει μονάδες συνολικής ισχύος 230 MW. Στις αρχές της δεκαετίας του 1980 σταμάτησε η λειτουργία του λιγνιτωρυχείου Αλιβερίου.

Οι πρώτες συστηματικές έρευνες για την εντόπιση και αξιολόγηση των λιγνιτών της ευρύτερης περιοχής Πτολεμαϊδας άρχισαν μετά το 1938. Το 1955 συστάθηκε η εταιρία ΛΙΠΤΟΛ που είχε ως αντικείμενο την εκμετάλλευση του λιγνίτη και τη χρησιμοποίησή του για την παραγωγή μπρικετών, αζωτούχων λιπασμάτων, ημικώκ και ηλεκτρικής ενέργειας.

Το 1959 το 90% των μετοχών της ΛΙΠΤΟΛ περιήλθαν στη ΔΕΗ. 
Το 1975 συγχωνεύθηκε η ΛΙΠΤΟΛ στη ΔΕΗ. Η παραγωγή λιγνίτη που ήταν το 1959 1,3 εκ. τόνους , αυξήθηκε το 1975 σε 11,7 εκ. τόνους, το 1985 σε 27,3 εκ. τόνους και το 2006 σε 49 εκ. τόνους (συμπεριλαμβανομένου και του ορυχείου στη Φλώρινα).

Το λιγνιτικό κοίτασμα Μεγαλόπολης μελετήθηκε επιστημονικά για πρώτη φορά το 1957 και τα αποτελέσματα ήταν ενθαρρυντικά. Το 1969 άρχισε από τη ΔΕΗ η εκμετάλλευση του λιγνίτη. Το γεγονός αυτό ήταν μία ιδιαίτερη περίπτωση σε παγκόσμιο επίπεδο, επειδή για πρώτη φορά τόσο φτωχός λιγνίτης εξορύσσεται και χρησιμοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Το λιγνιτωρυχείο Μεγαλόπολης ξεκίνησε με μία ετήσια παραγωγή 1 εκ. τόνους και έφθασε το 2006 τους 13,5 εκ. τόνους.
Σήμερα η ΔΕΗ παράγει συνολικά περίπου 63 εκ. τόνους λιγνίτη σε ετήσια βάση. Η εντυπωσιακή ανάπτυξη των Λιγνιτωρυχείων της ΔΕΗ επιτρέπει στη χώρα μας να κατέχει τη δεύτερη θέση στην παραγωγή λιγνίτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την πέμπτη θέση στην Ευρώπη και την έκτη στον Κόσμο

πηγές Dei.gr enet.gr wikipedia deinews.gr 
Read more...

Ν. Μπογιόπουλος: "Μολών λαβέ" ή "δούναι και λαβείν";

0 comments
Δεν έχουν ιερό! Δεν έχουν όσιο! Είναι ξεπουληματίες. Κανονικοί. Έχουν πέσει πάνω στο σώμα της χώρας και το εκποιούν. Έχουν κάνει κολεγιά με τα κοράκια και τα βγάζουν όλα στο σφυρί. Τη γη μας, την ιστορία μας, την ψυχή μας!
   Ο «Ηρόδοτος» του μέλλοντος θα έχει σίγουρα κάποιες σελίδες του αφιερωμένες σ’ αυτούς. Τις πιο μαύρες. Αλήθεια από ποιο «μνημείο ντροπής» να ξεκινήσεις; Και μόνο η αγγελία (!) που τόλμησαν να βάλουν για να διαφημίσουν την πραμάτεια τους, αφήνει άφωνο όποιον διαθέτει έστω και ελάχιστο αίσθημα ντροπής:   
   «Περιοχή με μεγάλο ιστορικό ενδιαφέρον, όπου διεξήχθη η γνωστή μάχη των Θερμοπυλών μεταξύ Ελλήνων και Περσών το 480 πΧ. Σύμφωνα με την Ελληνική μυθολογία, ο Ήφαιστος, μετά από αίτηση της Θεάς Αθηνάς, δημιούργησε τις πηγές για τον Ηρακλή, προκειμένου να πλένεται και να ξεκουράζεται μετά την ολοκλήρωση των εργασιών του»!
   (Παρεμπιπτόντως: Αυτά συμβαίνουν επί ημερών πρωθυπουργού Σαμαρά. Ο οποίος θήτευσε και ως υπουργός Πολιτισμού... Αυτά συμβαίνουν επί ημερών του αντιπροέδρου Βενιζέλου. Ο οποίος, επίσης, θήτευσε ως υπουργός Πολιτισμού)

   Έτσι γράφει το πωλητήριο που έβαλαν οι κύριοι του ΤΑΙΠΕΔ για τις ιαματικές πηγές στις Θερμοπύλες. Ναι. Ξεπουλάνε και τις Θερμοπύλες! Και το διαφημίζουν! Ακόμα και τον Λεωνίδα, τον παρουσιάζουν σαν πλασιέ του «real estate» τους! Ακόμα κι εκείνο το «Μολών λαβέ», το ξεφτίλισαν! Το έκοψαν, το… «εκσυγχρόνισαν», το… «μετέφρασαν» και το έκαναν… «λαβέ»! Σκέτο! 
   Είναι τόσο «χαλασμένοι» που ούτε αυτό δεν μπορούν να καταλάβουν: Ότι όχι μόνο δεν θα έπρεπε να διαφημίζουν τι κεφάλαιο της ιστορίας ξεπουλάνε, αλλά ότι, αντίθετα, θα έπρεπε να το κρύβουν. Όμως η «ηθική» τους είναι άλλου τύπου. Ποια ηθική και ιστορίες για Μαραθώνες, για Σαλαμίνες και Θερμοπύλες. Εδώ μιλάει η πορτοφόλα! 
   Ποιοι Σπαρτιάτες και ποιοι Θεσπιείς. Για τους χαρτογιακάδες αυτά είναι κουραφέξαλα. Εδώ μιλάνε τα φράγκα, κύριοι! Έτσι θα έρθει η «ανάπτυξη». Αυτό θα πει «επενδυτικό κλίμα». Όλα τα άλλα είναι… αναχρονισμοί.
   Στο σφυρί, λοιπόν, και οι Θερμοπύλες. Τι κι αν το «φιλετάκι» βρίσκεται εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου; Ο καλός «επενδυτής» θα έρθει και ως άλλος Δαρείος, ως άλλος Ξέρξης, θα πάρει ό,τι ζητούσαν εκείνοι: «Γην και ύδωρ»! Και σε τι θέα, ε; Θα πίνει το κονιακάκι του, θα καπνίζει το πούρο του και στα 500 μόλις μέτρα απόσταση θα απλώνεται μπροστά του ο πυρήνας του αρχαιολογικού χώρου: Ο Κολωνός! Ο μικρός λόφος που έλαβε χώρα η τελική φάση της μάχης των Θερμοπυλών. Έρμε Λεωνίδα…
   Κι αφού έβγαλαν στο σφυρί τις Θερμοπύλες, σιγά μην κολλήσουν στα υπόλοιπα: Πωλητήριο από τη ΔΕΗ μέχρι τους αιγιαλούς. Από το νερό μέχρι τα λιμάνια και τα αεροδρόμια. Πωλητήριο και στον Τύμβο των Σαλαμινομάχων! Πωλητήριο και στην Πουνταζέζα, στην θεσμοθετημένη αρχαιολογική ζώνη, που περιλαμβάνει  τον παραθαλάσσιο οικισμό του αρχαίου δήμου Σουνίου της Λαυρεωτικής. Πωλητήριο και στις παραλίες του Σίμου και του Σαρακίνικου στην Ελαφόνησο, αυτόν τον ανεκτίμητο παράδεισο, τον ενταγμένο στο δίκτυο «Νatura 2000». Πωλητήριο σε 20 ακίνητα του Υπουργείου Πολιτισμού στην Πλάκα, μαζί και το κτήριο της οδού Μπουμπουλίνας, εκεί που «χτυπούν το βράδυ στην ταράτσα τον Αντρέα».Πωλητήριο και στην Ακροναυπλία!
   Αλλά, θα πείτε, τι να τους νοιάζει τους «Μπαλτάκους» ότι ξεπουλιέται η Ακροναυπλία. Τι ήταν η Ακροναυπλία; Ενα «Στρατόπεδο Κράτησης Κομμουνιστών», ήταν, όπως επισήμως, άλλωστε, βαφτίστηκε από τον φασίστα Μεταξά. Επομένως, τι τους νοιάζει τους «Μπαλτάκους» που ο τόπος έχει πάνω του τα «σημάδια» του Μπελογιάννη, του Γληνού, του Σουκατζίδη και εκατοντάδων άλλων. Σωστά.
   Αλλά, αυτοί δεν κρύβονται με τίποτα. Γιατί εκεί, στην Ακροναυπλία, εκτός από του Μπελογιάννη υπάρχουν και τα «σημάδια» του καταδικασμένου για «εσχάτη προδοσία» Θεόδωρου Κολοκοτρώνη! Αυτά ξεπουλάνε οι «μεσίτες» μας. Λες και πρόκειται για τσιφλίκι τους. Λες και τα φέρανε από το σπίτι τους.
   Να δείτε πως το λένε; Α, ναι: «Παρωχημένες εμμονές»! Από αυτό – λένε – πάσχουμε. Εμείς, πάλι, λέμε ότι πάσχουν από ξετσιπωσιά. Ότι στο παζάρι τους δεν υπάρχει ούτε ένας πάγκος που να πουλάει, έστω για τα μάτια του κόσμου, λίγη τσίπα.
   Έχουμε, δε, να τους θυμίσουμε μια ενδιαφέρουσα ιστορία, σ’ αυτούς, στους «επενδυτές» τους, στους πολιτικούς προϊσταμένους τους και στους κάθε λογής κλητήρες της υπηρεσίας «δούναι και λαβείν». Μια ιστορία από κείνες που ό,τι και να ξεπουλήσουν, δεν μπορούν να τις θάψουν:
   Λίγα χρόνια νωρίτερα από το «Μολών λαβέ» των Θερμοπυλών, οι Πέρσες αγγελιαφόροι μετέφεραν την απαίτηση για «Γην και ύδωρ» στο βασιλιά της Σπάρτης. Τότε ήταν που ο Λεωνίδας και οι Σπαρτιάτες τους πέταξαν σε ένα βαθύ πηγάδι. Λέγοντάς τους πως θα τα βρουν εκεί…  

Read more...

Γ. Δελαστίκ: ο τρίτος πρόεδρος της Κομισιόν από το Λουξεμβούργο!

0 comments
Του Γ. ΔΕΛΑΣΤΙΚ*

Εσπασε κάθε ρεκόρ το Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργομε την απόφαση των ηγετών των χωρών - μελών της ΕΕ να εκλέξουν ως πρόεδρο της Κομισιόν τον Λουξεμβούργιο πρωθυπουργό επί... 18 (!) συνεχή χρόνια μέχρι πέρυσι, Ζαν - Κλοντ Γιούνκερ. Εξι προέδρους είχε όλους κι όλους η Κομισιόν τα τελευταία τριάντα και πλέον χρόνια και από αυτούς τους έξι οι... τρεις ήταν από το Λουξεμβούργο! Μόνο δώδεκα πρόεδροι της Κομισιόν έχουν υπάρξει από τότε που δημιουργήθηκε αυτή η θέση το 1958, εδώ και πάνω από μισόν αιώνα. Από καμία άλλη χώρα - μέλος της ΕΟΚ παλιά και της ΕΕ σήμερα δεν έχουν επιλεγεί τρεις πρόεδροι - μόνο από το Λουξεμβούργο. Ενας Γερμανός, δύο Γάλλοι, ένας Βρετανός, δύο Ιταλοί, ένας Βέλγος, ένας Ολλανδός κι ένας Πορτογάλος συμπληρώνουν τη λίστα. Ο Ολλανδός μάλιστα δεν έκλεισε ούτε καν έναν χρόνο ως πρόεδρος της Κομισιόν, ο ένας Ιταλός ούτε δύο χρόνια και ο Βέλγος ακριβώς τρία. Ο πρώτος Λουξεμβούργιος πρόεδρος της Κομισιόν ήταν ο Γκαστόν Τορν, το 1981, ο οποίος ολοκλήρωσε τη θητεία του το 1985. Ο δεύτερος ήταν ο Ζακ Σαντέρ, ο οποίος τοποθετήθηκε πρόεδρος της Κομισιόν δέκα χρόνια αφότου τελείωσε η θητεία του Γκαστόν Τορν, το 1995. Ο τρίτος είναι ο Ζαν - Κλοντ Γιούνκερ. Τόσο ο Τορν όσο και ο Σαντέρ μόλις τελείωσαν τη θητεία τους ως πρόεδροι της Κομισιόν, προσλήφθηκαν αμέσως από μια τράπεζα του Λουξεμβούργου ο πρώτος και από μια επενδυτική εταιρεία ο δεύτερος. Και ο Τορν και ο Σαντέρ προσλήφθηκαν παράλληλα στους δύο μεγαλύτερους ομίλους μέσων μαζικής ενημέρωσης του Λουξεμβούργου - στον όμιλο CLT ο Τορν και στον όμιλο RTL ο δεύτερος!

Το... κρατίδιο - τράπεζα του Λουξεμβούργου απέδειξε και μέσω των διατελεσάντων προέδρων της Κομισιόν τόσο την ουσιαστική αιτία ύπαρξής του ως ανεξάρτητου κράτους (θησαυροφυλάκιο των πλούσιων Ευρωπαίων) όσο και την αληθινή ουσία της κρατικής του υπόστασης - την ακατάλυτη διαπλοκή και συνύφανση των τραπεζών και της πολιτικής στο Μεγάλο Δουκάτο. Είναι διασκεδαστικό και κωμικοτραγικό. Τα τελευταία σαράντα χρόνια, από το 1974 μέχρι πέρυσι, το Λουξεμβούργο είχε όλους κι όλους... τέσσερις (!!!) πρωθυπουργούς. Από αυτούς τους τέσσερις σ' πρωθυπουργούς, οι... τρεις έγιναν πρόεδροι της Κομισιόν! Ο Τορν, ο Σαντέρ, ο Γιούνκερ! Μόνο ένας από τους τέσσερις Λουξεμβούργιους πρωθυπουργούς ονόματι Πιερ Βερνέρ είχε την ατυχία να... ξεμείνει στην πρωθυπουργία του Λουξεμβούργου και να μη γίνει πρόεδρος της Κομισιόν! Γκαντεμιά! Η υπό διαμόρφωση πολιτική εξίσωση πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου ίσον άνθρωπος του χρηματοπιστωτικού συστήματος ίσον... πρόεδρος της Κομισιόν μπορεί να οδηγεί σε μη κολακευτικούς συνειρμούς για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, αλλά σίγουρα αντανακλά πιστά τη σημερινή κατάσταση που επικρατεί στην ΕΕ.

Οι Αμερικανοί πάντως σίγουρα θα αναπολούν τον πρώτο πρόεδρο της Κομισιόν, τον Δυτικογερμανό Βάλτερ Χάλσταϊν, ο οποίος ήταν απολύτως δικός τους άνθρωπος. Μέλος αρκετών ναζιστικών επαγγελματικών οργανώσεων, ο Χάλσταϊν πολεμούσε ως υπολοχαγός στις στρατιές του Χίτλερ, όταν στις 26 Ιουνίου 1944 συνελήφθη αιχμάλωτος από τους Αμερικανούς στη μάχη του Χερβούργου. Διαπιστώνοντας την ακαδημαϊκή του αξία, οι Αμερικανοί τον έστελναν για "αναδιαπαιδαγώγηση" σε στρατόπεδο συγκέντρωσης μέσα στις ίδιες τις ΗΠΑ, πράγμα που γινόταν για πολύ λίγους, τους οποίους έκριναν ότι αξίζει να τους στρατολογήσουν ως πράκτορες. Δεν γνωρίζουμε φυσικά τι ακριβώς έγινε με τον Χάλσταϊν, αλλά σε έναν χρόνο γύρισε στη Δυτική Γερμανία, αμέσως τοποθετήθηκε στο Πανεπιστήμιο της Φρανκφούρτης και σε δύο... μήνες (!) έγινε πρύτανης.

Σε δύο χρόνια ξαναπήγε στις ΗΠΑ για έναν χρόνο και μόλις γύρισε έγινε προς γενική κατάπληξη...επικεφαλής του Γραφείου Εξωτερικών Υποθέσεων της καγκελαρίας! Με τις πλάτες των Αμερικανών -όλοι γνώριζαν στη Γερμανία ότι είναι εξέχων άνθρωπος των ΗΠΑ- λειτούργησε ως πραγματικός υπουργός Εξωτερικών, σύνδεσμος των Αμερικανών απευθείας με τον καγκελάριο Αντενάουερ, χωρίς να έχει τον τυπικό τίτλο του υπουργού Εξωτερικών. Ο Βάλτερ Χάλσταϊν ήταν ο διαμορφωτής της δυτικογερμανικής εξωτερικής πολιτικής για σχεδόν δέκα χρόνια, υλοποιώντας τη γραμμή των Αμερικανών. Με την έγκρισή τους τοποθετήθηκε για... δέκα (!) χρόνια πρόεδρος της Κομισιόν (από το 1958 έως το 1967), καθώς τότε οι ΗΠΑ προωθούσαν φανατικά την ΕΟΚ. Οι καιροί εκείνοι όμως παρήλθαν...

*Δημοσιεύθηκε στο "ΕΘΝΟΣ" την Δευτέρα 30 Ιουνίου 2014
Read more...
Sunday, June 29, 2014

Γ. Δελαστίκ: Η Κυβέρνηση ΝΔ-ΚΚΕ του 1989

0 comments
Του Γ. ΔΕΛΑΣΤΙΚ*

Ήταν σαν μεθαύριο, πριν από ένα τέταρτο του αιώνα: 1 Ιουλίου 1989. Τότε, πριν πό 25 ακριβώς χρόνια, έπεφτε Σάββατο η 1η Ιουλίου. Γύρω στις 7 το απόγευμα ο Βουλευτής της ΝΔ Τζαννής Τζαννετάκης παίρνει από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Χρήστο Σαρτζετάκη την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης. Λίγες ώρες νωρίτερα έχει πάρει μέρος σε σύσκεψη του αρχηγού της ΝΔ Κωνσταντίνου Μητσοτάκη με τους δύο αρχηγούς του Συνασπισμού της Αριστεράς και της Προόδου, τον γενικό γραμματέα του ΚΚΕ Χαρίλαο Φλωράκη και τον αρχηγό της ΕΑΡ (όπως έχει μετονομαστεί το ΚΚΕ Εσωτερικού) Λεωνίδα Κύρκο. Αυτοί έχουν αποφασίσει όχι μόνο να σχηματίσουν κυβέρνηση Δεξιάς – Αριστεράς, αλλά στη συνάντησή τους… μοίρασαν και τα υπουργεία!

Στις 18 Ιουνίου 1989 είχαν γίνει βουλευτικές εκλογές. Η ΝΔ, παρά το γεγονός ότι πήρε το 44,25% των ψήφων, λόγω του σχεδόν αναλογικού εκλογικού συστήματος είχε πάρει 145 βουλευτές. Το ΠΑΣΟΚ είχε αντέξει στην ασφυκτική πίεση συγκεντρώνοντας το 39,15% των ψήφων και 125 Βουλευτές. Ο μεγάλος χαμένος των εκλογών ήταν ο Συνασπισμός της Αριστεράς, ο οποίος παρά τις στημένες από τη Δεξιά δημοσκοπήσεις που τον απογείωναν λαμβάνει μόνο το γλίσχρο 13,12% των ψήφων – μόλις μια εκατοστιαία μονάδα πάνω από το άθροισμα των ποσοστών που είχαν πάρει στις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές του 1985 χωριστά το ΚΚΕ και το ΚΚΕ Εσωτερικού. Την Παρασκευή 30 Ιουνίου 1989, προς στιγμή φάνηκε ότι θα σχηματιζόταν κυβέρνηση του ΚΚΕ (και του Συνασπισμού της Αριστεράς, φυσικά), με τους… «κλέφτες του ΠΑΣΟΚ»! Ο Ανδρέας Παπανδρέου είχε δεχθεί να διοριστεί πρωθυπουργός της κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ – Αριστεράς ο Κωστής Στεφανόπουλος και η κυβέρνηση αυτή να παραιτηθεί 8 μήνες μετά, την άνοιξη του 1990, στη λήξη της θητείας του Χρήστου Σαρτζετάκη, οπότε και έπρεπε να εκλεγεί νέος πρόεδρος της Δημοκρατίας. Το απόγευμα της Παρασκευής όμως ο Χαρ. Φλωράκης αποφάσισε να κάνει κυβέρνηση με τον Μητσοτάκη και τη ΝΔ έχοντας «χάψει» το παραμύθι της Δεξιάς ότι όπου να ‘ναι ο Αντρέας πεθαίνει κι έτσι ο Συνασπισμός θα γίνει αξιωματική αντιπολίτευση!

Στις 2 Ιουλίου ορκίζεται όντως η κυβέρνηση Τζαννετάκη της συνεργασίας ΝΔ – ΚΚΕ. Στο εσωτερικό του ΚΚΕ και της ΚΝΕ ξεσπάει πολιτική θύελλα. Ένα μήνα νωρίτερα, τον Μάιο του 1989, βλέποντας την άθλια δεξιά πορεία του κόμματος, από την αριστερή πτέρυγα του ΚΚΕ είχε εκδοθεί το περιοδικό Πριν. Στις 5 Ιουλίου ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ Κώστας Κάππος δίνει στη δημοσιότητα δήλωση-ράπισμα για τον Χ. Φλωράκη: «Πιστεύω ότι η συνεργασία αυτή είναι ολέθρια για το ΚΚΕ (…) που τείνει να υποταχθεί σε μικροαστικές και αστικές εκσυγχρονιστικές θέσεις» αναφέρει μεταξύ άλλων. Η κυβέρνηση Τζαννετάκη παίρνει άνετα ψήφο εμπιστοσύνης στη Βουλή με 174 ψήφους. Ψηφίζουν υπέρ οι 145 Βουλευτές της ΝΔ, οι 27 από τους 28 Βουλευτές του Συνασπισμού, ο Κωστής Στεφανόπουλος της ΔΗΑΝΑ και ο μουσουλμάνος Σαδίκ – τότε δεν υπήρχε ακόμη το όριο του 3% για να στη Βουλή κάποιο κόμμα. Ο Κώστας Κάππος ψηφίζει λευκό. «Είμαι αντίθετος στη συνεργασία του Συνασπισμού της Αριστεράς με τη ΝΔ» δηλώνει χωρίς περιστροφές. «Βεβαίως είμαι κατά της συνεργασίας του Συνασπισμού και με το ΠΑΣΟΚ» προσθέτει. Δύο ακόμη μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, ο Κώστας Μπάτικας και ο Νίκος Κοτζιάς, διαφοροποιούνται από τν κυβέρνηση Τζαννετάκη. Η μεγάλη σύγκρουση όμως γίνεται με την ΚΝΕ, η συντριπτική πλειοψηφία της οποίας διαφωνεί ανοιχτά με τη συνεργασία του ΚΚΕ με τη ΝΔ. Στις 21 Σεπτεμβρίου 1989 η ΚΕ του ΚΚΕ αποφασίζει να… καθαιρέσει το εκλεγμένο Κεντρικό Συμβούλιο της ΚΝΕ και να διορίσει εγκάθετους της στην ηγεσία της νεολαίας!

«Φυσικά και δεν θα υπακούσω!» δηλώνει ο γραμματέας της ΚΝΕ Γιώργος Γράψας το ίδιο βράδυ, όταν φτάνει κατά τις 10 στα γραφεία της οργάνωσης, στην πλατεία Βικτωρίας. Το ΚΣ της ΚΝΕ, με ψήφους 36 υπέρ και 14 απόντες, απορρίπτει ως αντικαταστατική την απόφαση της ΚΕ του ΚΚΕ και συντάσσεται με το γραμματέα της. Στις 5 Νοεμβρίου 1989 γίνονται νέες βουλευτικές εκλογές. Η ΝΔ ανεβάζει το ποσοστό της στο 46,2% και παίρνει 148 Βουλευτές – 2 λιγότερους από τους αναγκαίους. Το ΠΑΣΟΚ σημειώνει κι αυτό αύξηση ξεπερνώντας το 40% - παίρνει το 40,67% των ψήφων και 128 Βουλευτές. Ο Συνασπισμός πέφτει στο 10,96% και παίρνει μόνο 21 έδρες, έχοντας πλέον ποσοστό μικρότερο από αυτό που είχε πάρει μόνο του το ΚΚΕ το 1981! Δύο εβδομάδες αργότερα, στις 21 Νοεμβρίου, η ηγεσία του ΚΚΕ αυτογελοιποιείται καθώς συμφωνεί ο Χ. Φλωράκης να σχηματίσει κυβέρνηση όχι μόνο με τη ΝΔ αλλά και με το… ΠΑΣΟΚ του Α. Παπανδρέου, τον οποίον ΝΔ και Συνασπισμός είχαν παραπέμψει στο Ειδικό Δικαστήριο στις 27 Σεπτεμβρίου! Η απόλυτη ξεφτίλα! ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ σχηματίζουν την οικουμενική κυβέρνηση Ζολώτα, η οποία έχει τη στήριξη των 296 από τους 300 της Βουλής! Την επόμενη μέρα του σχηματισμού της κυβέρνησης Ζολώτα , στις 22 Νοεμβρίου παραιτούνται οκτώ μέλη της ΚΕ του ΚΚΕ ( Κ. Τζιαντζής, Άγγ. Χάγιος, Θ. Σκαμνάκης, Σ. Καυκαλάς, Χρ. Καυκιάς, Δ. Τσουραμάνης, Δ. Τσακνιάς και Γ. Σταμάτης, ενώ από τον Οκτώβριο έχει παραιτηθεί και ο Μιχ. Τερζίδης). Στις 28 Νοεμβρίου ανεξαρτητοποιείται και αποχωρεί από το ΚΚΕ ο ευρωβουλευτής Δημήτρης Δεσύλλας. Στις 11 Φεβρουαρίου ιδρύεται το Νέο Αριστερό Ρεύμα από αυτούς και χιλιάδες μέλη και στελέχη του ΚΚΕ, και κυρίως της ΚΝΕ, που έχουν πέσει θύματα πογκρόμ διαγραφών ή έχουν αποχωρήσει οικειοθελώς.

Για να πάει με τη ΝΔ και τους «κλέφτες του ΠΑΣΟΚ» και να συμμετάσχει στη γλυκιά νομή της εξουσίας, η ηγεσία του ΚΚΕ δεν δίστασε να διαγράψει χιλιάδες κομμουνιστές! Από τότε πέρασε στην πλήρη ανυποληψία και ουδέποτε τα εκλογικά ποσοστά του ΚΚΕ προσέγγισαν εκείνα που έπαιρνε προτού συμμετάσχει στις κυβερνήσεις Τζαννετάκη και Ζολώτα.

*Δημοσιεύθηκε στο «Πριν» της Κυριακής 29 Ιουνίου 2014
Read more...

Π. Παπακωνσταντίνου: Μια εξαιρετικά ενοχλητική επέτειος

0 comments

Η στρογγυλή επέτειος της αποφράδας 28ης Ιουνίου του 1914 από την έκρηξη του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου πέρασε μάλλον στα ψιλά. Παρά το γεγονός ότι αφάνισε 14 εκατομμύρια ανθρώπους και γκρέμισε τέσσερις αυτοκρατορίες.

Τα εκατό χρόνια από την έναρξη του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου προκαλούν ανησυχητικούς συνειρμούς σε έναν επικίνδυνα ασταθή κόσμο.


Σαν χθες, πριν από έναν ακριβώς αιώνα, ο Σερβοβόσνιος εθνικιστής Γκαβρίλο Πρίντσιπ δολοφόνησε στο Σεράγεβο τον διάδοχο της Αυστροουγγρικής Αυτοκρατορίας, αρχιδούκα Φραγκίσκο-Φερδινάνδο, και τη σύζυγό του, γεγονός που στάθηκε αφορμή για την έκρηξη του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Ωστόσο, η στρογγυλή επέτειος της αποφράδας 28ης Ιουνίου του 1914 πέρασε μάλλον στα ψιλά. Δεν θα μπορούσε να είναι πιο χτυπητή η διαφορά με τις επετείους της 9ης Μαΐου του 1945, όταν ο πολιτισμένος κόσμος γιορτάζει την αντιφασιστική νίκη, ή της 6ης Ιουνίου του 1944, όταν οι ηγέτες των μεγάλων δυνάμεων σπεύδουν στις ματωμένες ακτές της Νορμανδίας.


Στη συλλογική μνήμη των Ευρωπαίων, ο Μεγάλος Πόλεμος κατέχει σαφώς υποδεέστερη θέση έναντι του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, σαν να ήταν «μόνο» το πρελούδιο της πραγματικής Αποκάλυψης. Το γεγονός αυτό δεν εξηγείται εύκολα ούτε από τη μεγαλύτερη χρονική απόσταση ούτε από το μέγεθος των συνεπειών μιας σύγκρουσης που αφάνισε 14 εκατομμύρια ανθρώπους, γκρέμισε τέσσερις αυτοκρατορίες –Αυστροουγγρική, Ρωσική, Γερμανική, Οθωμανική–, ανέδειξε το πρώτο σοσιαλιστικό κράτος στον κόσμο, χάραξε τα σύνορα της Μέσης Ανατολής και απαθανατίστηκε στα τρομερά μυθιστορήματα του Ρεμάρκ, του Γκρέιβς, του Σελίν και του Μυριβήλη. Κάτι άλλο, πιο βαθύ και πιο σκοτεινό, πρέπει να κρύβεται πίσω από την επίμονη απώθηση.

Ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος δεν «τακτοποιείται» εύκολα από τη λογική μας και δεν «χωνεύεται» εύκολα από την ηθική μας. Σε αντίθεση με τον Δεύτερο, στερείται της απόλυτης αντίθεσης ανάμεσα στο «καλό» και το «κακό». Δεν έχει να επιδείξει ένα «τέρας» στο ύψος του Χίτλερ ή μια φρίκη στο ύψος του Ολοκαυτώματος. Αν η θυσία στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο θεωρείται αναδρομικά αυτονόητο καθήκον, η αιματοχυσία στον Πρώτο φαντάζει σαν ανυπόφορη ματαιότητα, που ζητάει επίμονα μια κάποια αιτιολόγηση: Γιατί έγιναν όλα αυτά και πώς δεν θα ξαναγίνουν;

Το 1993, ο Ρόμπερτ Κάπλαν παρουσίασε τη δική του εκδοχή με ένα βιβλίο που προκάλεσε αίσθηση. Στα «Βαλκανικά φαντάσματα», ο συγγραφέας ενοχοποιεί μονόπλευρα τους αρχέγονους εθνικισμούς των βαλκανικών λαών και κυρίως τον αλυτρωτισμό των Σλάβων για το σφαγείο του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Οσο για τον Δεύτερο, δεν ήταν παρά η αναπόδραστη συνέπεια του Πρώτου. Μια εμμονικά αντισλαβική - αντιρωσική οπτική, όχι απροσδόκητη για έναν εκπρόσωπο των Αμερικανών νεοσυντηρητικών.

Δέκα χρόνια αργότερα, ο Βρετανός ιστορικός Κρίστοφερ Κλαρκ επανήλθε στην ίδια προβληματική με το βιβλίο του «Υπνοβάτες». Κι εδώ οι ευθύνες πέφτουν κυρίως στους «μικρούς εθνικισμούς» των Βαλκανίων, αυτής της παραδοσιακής «πυριτιδαποθήκης της Ευρώπης». Οσο για τις μεγάλες δυνάμεις της Δύσης, η κριτική δεν εστιάζεται σε πασίγνωστα, θεμελιώδη φαινόμενα –ιμπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί για αποικίες και για τον διαμελισμό της καταρρέουσας Οθωμανικής Αυτοκρατορίας– αλλά περιορίζεται στην υποτιθέμενη «ανικανότητα» ληθαργικών πολιτικών ηγετών.

Διαφορετική είναι η απάντηση που δίνει στην αναζήτηση του αποδιοπομπαίου τράγου ο Ντέιβιντ Φρόμκιν. Για τον Αμερικανό συγγραφέα του βιβλίου «Το τελευταίο καλοκαίρι της Ευρώπης», ο βασικός υπαίτιος ήταν ο γερμανικός μιλιταρισμός, που προετοίμαζε από καιρό, με την αδίστακτη μεθοδικότητά του, το αιματοκύλισμα. Οσο φοβερό και αν ήταν το τίμημα, Αγγλία, Γαλλία και Αμερική δεν είχαν άλλη λύση από το να απαντήσουν.

Εντελώς αντίθετη είναι η «αναθεωρητική» οπτική του Νάιαλ Φέργκιουσον. Ο Βρετανός ιστορικός προκάλεσε σάλο με πρόσφατη συνέντευξή του στο BBC, όπου υποστήριξε ότι η χώρα του ήταν εξίσου υπεύθυνη με τη Γερμανία για τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και ότι η συμμετοχή της σε αυτόν ήταν «η μεγαλύτερη βλακεία της». Οχι, ο Φέργκιουσον δεν είναι οπαδός της λενινιστικής θεωρίας του ιμπεριαλισμού. Δεδηλωμένος οπαδός τού κατά Κίπλινγκ «φορτίου του λευκού ανθρώπου» για τον εκπολιτισμό των «καθυστερημένων» εθνών, θέλει να πιστεύει ότι αν η Βρετανία δεν είχε εμπλακεί στον Μεγάλο Πόλεμο, η αυτοκρατορία της θα μπορούσε να επιβιώσει και η επανάσταση των μπολσεβίκων δεν θα είχε ποτέ δει το φως της ημέρας.

Ισως εκείνο που κάνει πολλούς να απωθούν υποσυνείδητα τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο είναι οι ανησυχητικές αναλογίες με τη σημερινή εποχή. Η τιτάνια σύγκρουση ήρθε ύστερα από αρκετές δεκαετίες ειρήνης και οικονομικής ευμάρειας, κατά την οποία οι ανταγωνισμοί των μεγάλων δυνάμεων περιορίζονταν στην περιφέρεια, χωρίς να αγγίζουν τις μητροπόλεις. Το σταθερό φόντο της εποχής εκείνης ήταν η σταδιακή διάβρωση της τότε παγκόσμιας υπερδύναμης, της Βρετανίας, και η εμφάνιση νέων αναδυόμενων δυνάμεων που την αμφισβητούσαν. Το πρώτο κύμα της «παγκοσμιοποίησης» είχε πείσει το μεγαλύτερο μέρος των ελίτ ότι τα κοινά συμφέροντα των εμπορικών εταίρων καθιστούσαν απόλυτο παραλογισμό την προσφυγή στα όπλα. Είναι μήπως παράξενο, ύστερα από όλα αυτά, ότι ο Μεγάλος Πόλεμος μας είναι ταυτόχρονα πολύ οικείος και πολύ απωθητικός;

Ο Πρίντσιπ διχάζει πάλι


Ηρωας του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα για τους Σέρβους, τρομοκράτης για τους Βόσνιους μουσουλμάνους, ο Γκαβρίλο Πρίντσιπ δεν έπαψε να διχάζει το Σεράγεβο σε όλη την πορεία του τελευταίου αιώνα.

Το 1941, αμέσως μετά την είσοδό τους στην πόλη, οι ναζί αφαίρεσαν την αναμνηστική πλάκα που είχε τοποθετηθεί στον τόπο της τραγωδίας του 1914 και τη χάρισαν στον Αδόλφο Χίτλερ. Μετά την απελευθέρωση, το σοσιαλιστικό καθεστώς του Τίτο τοποθέτησε καινούργια αναμνηστική πλάκα προς τιμήν του Πρίντσιπ, ο οποίος εθεωρείτο τότε εθνικός ήρωας, ενώ τα βήματά του αποτυπώθηκαν πάνω στο μπετόν.

Σήμερα, το όνομά του είναι το πρώτο που φιγουράρει, πάνω σε αναμνηστική πλάκα ορθόδοξης εκκλησίας του Σεράγεβο, κάτω από την επιγραφή «Ηρωες της Ημέρας του Αγίου Βίτου» – με το Γρηγοριανό ημερολόγιο, η 28η Ιουνίου, ημέρα της δολοφονίας του Φραγκίσκου-Φερδινάνδου. Λίγα τετράγωνα παρακάτω, μία άλλη πλακέτα τιμά τον δολοφονηθέντα. Ο ίδιος διχασμός διατρέχει τα σχολικά βιβλία Ιστορίας. Τα σερβικά αφιερώνουν 20 σελίδες στον «ήρωα» και στη «μεγάλη απελευθερωτική πράξη του», ενώ τα βιβλία των Βόσνιων μουσουλμάνων μνημονεύουν μόλις σε μία φράση τον «τρομοκράτη», σημειώνοντας ότι «δεν σκότωσε τον αρχιδούκα για να απελευθερώσει τη Βοσνία από τον κατακτητή, αλλά γιατί την ήθελε μέρος μιας Μεγάλης Σερβίας».

Με αφορμή τη φετινή επέτειο, η δημαρχία του Σεράγεβο προωθεί την ανέγερση μνημείου στη μνήμη του αρχιδούκα, ενώ το Βελιγράδι ετοιμάζει να τοποθετήσει μπούστο του Πρίντσιπ. Οι δύο πλευρές τίμησαν σε διαφορετικές τελετές τη χθεσινή επέτειο, επιβεβαιώνοντας τις βαθύτατες διαχωριστικές γραμμές που εξακολουθούν να διατρέχουν τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη.

Δημοσιεύθηκε στην "Καθημερινή", 29/6/2014
Read more...
Saturday, June 28, 2014

Γ. Δελαστίκ: «Ενσωμάτωση ή ανατροπή» το δίλημμα Τσίπρα

0 comments
Απορρίφθηκε -με εμφανή δυσκολία, όπως δείχνουν τα αποτελέσματα- από την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ η τροπολογία για τις πολιτικές συνεργασίες που είχε υποβάλει η Αριστερή Πλατφόρμα του Παναγιώτη Λαφαζάνη. 

Στόχος της τροπολογίας αυτής ήταν να προσανατολίσει την πολιτική συμμαχιών του ΣΥΡΙΖΑ προς το ΚΚΕ, την ΑΝΤΑΡΣΥΑ και άλλες εξωκοινοβουλευτικές αριστερές δυνάμεις συν τις δυνάμεις της ριζοσπαστικής, αντισυστημικής οικολογίας, αποκλείοντας συνεργασίες με κόμματα, οργανώσεις ή κινήσεις της μνημονιακής Κεντροαριστεράς.

«Ένα μεγάλο αριστερό μέτωπο δυνάμεων που Θα εκτείνεται από τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ ως την ΑΝΤΑΡΣΥΑ και τις άλλες δυνάμεις της μη κοινοβουλευτικής Αριστεράς μέχρι τις δυνάμεις της ριζοσπαστικής, αντισυστημικής οικολογίας δεν είναι ουτοπία ούτε χίμαιρα, αλλά ρεαλιστική δυνατότητα και επιτακτική ανάγκη» είναι αυτό που θέλει η Αριστερή Πλατφόρμα, η οποία περιγράφει αναλυτικά την άποψή της στην τροπολογία που κατέθεσε.

«Η Κεντροαριστερά δεν είναι ολίγον Αριστερά, αλλά υπήρξε το κύριο πολιτικό όχημα για τη νεοφιλελεύθερη μετάλλαξη της χώρας μας και της Ευρώπης τις τελευταίες δεκαετίες. (…) Η Κεντροαριστερά είναι η κατεξοχήν παράταξη που έφερε το Μνημόνιζ στην Ελλάδα…» τονίζει.


Η γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ

Η τροπολογία της Αριστερής Πλατφόρμας απορρίφθηκε από την Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ. Πήρε 59 ψήφους υπέρ και 84 κατά, ενώ υπήρξαν 4 λευκά και 7 αποχές. Το αποτέλεσμα αυτό, όπου οι θετικές ψήφοι υπερβαίνουν σαφώς την οργανωτική δύναμη της Αριστερής Πλατφόρμας στην Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ, αποκαλύπτει αναμφισβήτητα ότι η ανησυχία για τους κινδύνους ενσωμάτωσης του κόμματος, ακόμη και στο ανώτατο όργανο του, υπερβαίνει σαφώς το όρια της αριστερής τάσης του ΣΥΡΙΖΑ.

Η πολιτική ουσία είναι όμως ότι αυτή η πρόταση απορρίφθηκε. Ο ΣΥΡΙΖΑ κινείται με διαφορετικό τρόπο. «Απαιτείται η συγκρότηση ενός πλατιού, δημοκρατικού προοδευτικού, ριζοσπαστικού κινήματος ανατροπής» αναφέρει η απόφαση ποι εγκρίθηκε από την Κ.Ε. του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Πρόκειται γ' αυτό που ο Αλέξης Τσίπρας αποκαλεί «νέο συνασπισμό εξουσίας».

«Δεν ζητάμε πιστοποιητικό ιδεολογικής και πολιτικής καθαρότητας από κανέναν» τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, μιλώντας στην Κεντρική Επιτροπή του κόμματος του. «Δεν κρατάμε πολιτικό μητρώο για το παρελθόν», πρόσθεσε.


Οι σχέσεις με το ΠΑΣΟΚ

Το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών προκάλεσε ένα απροσδόκητο πρόβλημα στον ΣΥΡΙΖΑ. Ναι μεν τον έκαναν οι ευρωεκλογές πρώτο κόμμα, με υπεροχή 4 εκατοστιαίων μονάδων έναντι της ΝΔ (26,38% έναντι 22,71%), αλλά ταυτόχρονα οδήγησαν σε κοινοβουλευτικό βάραθρο τους δυνάμει συμμάχους του σε μελλοντική αντιμνημονιακή κυβέρνηση.

Η ΔΗΜΑΡ καταποντίστηκε κυριολεκτικά από το 6,25% των βουλευτικών εκλογών του Ιουνίου του 2012 στο απίστευτο 1,2%, από το οποίο θεωρείται αδύνατον να ανακάμψει και να ξεπεράσει το 3% στις επόμενες βουλευτικές εκλογές ώστε να εξασφαλίσει κοινοβουλευτική εκπροσώπηση.

Κατακρημνίστηκαν όμως και οι Ανεξάρτητοι Έλληνες του Πάνου Καμμένου, πέφτοντας από το 7,51% του Ιουνίου του 2012 στο 3,46%. Η ραγδαία πτώση του ποσοστού των ΑΝΕΛ, από το 10,61% των βουλευτικών εκλογών του Μαΐου του 2012 στο 7,51% των βουλευτικών του Ιουνίου του 2012 και τώρα στο 3,46% των φετινών ευρωεκλογών, προκαλεί άκρα αβεβαιότητα γύρω από το αν θα ξεπεράσουν το 3% στις επόμενες βουλευτικές εκλογές – πόσω μάλλον μετά τις συνεχείς μετεκλογικές αποχωρήσεις βουλευτών τους.

Ναι, αλλά χωρίς τη ΔΗΜΑΡ και τους ΑΝΕΛ πώς θα γίνει πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας; Οι δρόμοι είναι δύο, δεδομένης της λυσσώδους άρνησης του ΚΚΕ να συνεργαστεί με τον ΣΥΡΙΖΑ και υποθέτοντας ότι ο Περισσός θα εμμείνει μέχρι τέλους στην κατηγορηματική απόρριψη συμμετοχής του σε κυβέρνηση υπό τον Τσίπρα: ή κατάκτηση της αυτοδυναμίας ή συνεργασία με το… ΠΑΣΟΚ, το Ποτάμι ή οποιοδήποτε κεντροαριστερό πολιτικό μόρφωμα εφευρεθεί!

Τάσεις επίτευξης κοινοβουλευτικής αυτοδυναμίας δεν δείχνει ο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι στιγμής – και υπογραμμίζουμε αυτό το «μέχρι στιγμής» γιατί πραγματικά το εννοούμε. Αν όμως δεν είναι ορατή η αυτοδυναμία, τι θα κάνει; Θα πάει με το ΠΑΣΟΚ, το Ποτάμι κ.λπ.; Ναι ή όχι; Εδώ οι γνώμες διίστανται ακόμη και στο επίπεδο της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ.


Εσωκομματικές διαφωνίες

Η Αριστερή Πλατφόρμα απορρίπτει χωρίς περιστροφές κάθε συμμαχία με το ΠΑΣΟΚ ή οποιοδήποτε άλλο κεντροαριστερό υβρίδιο και έχει συμπεριλάβει εκ των προτέρων κατηγορηματική απόρριψη τέτοιου ενδεχομένου στην τροπολογία της, η οποία όμως δεν έγινε δεκτή.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πρέπει να υποβοηθήσει να ξαναστηθεί στα πόδια της η ηττημένη και σε γενική χλεύη Κεντροαριστερά όλων των αποχρώσεων είτε ενσωματώνοντας δυνάμεις της στους κόλπους του είτε συνεργαζόμενος μαζί της, τροφοδοτώντας έτσι την ανασυγκρότηση της. Ένα μπλοκ Αριστεράς και Κεντροαριστεράς είτε στο πλαίσιο του ΣΥΡΙΖΑ είτε με τη μορφή της συνεργασίας αριστερών και κεντροαριστερών δυνάμεων δεν θα μετατόπιζε την Κεντροαριστερά σε αριστερές θέσεις, αλλά και με τη βοήθεια των κυρίαρχων τάξεων, ειδικά της μιντιοκρατίας, θα καθιστούσε σταδιακά τον ΣΥΡΙΖΑ αναξιόπιστο, απονευρωμένο και όμηρο του συστήματος» υπογραμμίζεται, μεταξύ άλλων, στην εν λόγω τροπολογία.

Διαφορετική οπτική γωνία έχει ο Αλέξης Τσίπρας. Στη δευτερομιλία του στην Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ προσπάθησε να προειδοποιήσει τους συντρόφους του πόσο αρνητικό θα είναι για το κόμμα τους αν ο ΣΥΡΙΖΑ δεν παρέμβει στην προσπάθεια του συστήματος να ανασυγκροτήσει όπως όπως την Κεντροαριστερά.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ θα πέσει στις δαγκάνες της Κεντροαριστεράς αν την αφήσουμε να ανασυγκροτηθεί. Αν κάνουμε πως δεν είδαμε το συστημικό σχέδιο για το Ποτάμι. Αν κάνουμε πως δεν καταλαβαίνουμε γιατί βάζουν διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος αυτόν που έβαλαν» υπογράμμισε. Υπό το κράτος αυτής της πίεσης, πάντως, η απόφαση της Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί να απαλύνει τις εκφράσεις ώστε να κατευνάσει τα πνεύματα, αφήνοντας παράλληλα την πόρτα ανοιχτή προς την Κεντροαριστερά, αλλά υποβαθμίζοντας φραστικά τις ελπίδες ευόδωσης της στροφής προς τα κει.

«Δεν έχουμε προσδοκίες για προσέλευση στο αντιμνημονιακό μπλοκ… από τον οργανωμένο χώρο της Σοσιαλδημοκρατίας, αφού το ΠΑΣΟΚ έχει ενταχθεί ιδρυτικά στο νεοφιλελεύθερο σχέδιο και αποτελεί τμήμα του αντίπαλου πολιτικού σχεδίου» αναφέρει χαρακτηριστικά.


Η εκλογή Προέδρου

Πολύ σωστά ο Αλέξης Τσίπρας αντιλαμβάνεται ότι αν ο Αντώνης Σαμαράς κατορθώσει να συγκεντρώσει τις αναγκαίες 180 ψήφους και εκλέξει οποιονδήποτε Πρόεδρο της Δημοκρατίας, η κυβέρνηση ΝΔ – ΠΑΣΟΚ πιθανότατα θα κατορθώσει να μείνει στην εξουσία μέχρι να κλείσει η τετραετία της, δηλαδή ως τον Ιούνιο του 2016, δύο χρόνια ακόμη. Αν όμως Σαμαράς και Βενιζέλος μείνουν στην κυβέρνηση για μία διετία ακόμη ούτε κατά διάνοια δεν μπορεί να προβλέψει κανένας από τώρα ότι ο επόμενος πρωθυπουργός θα είναι ο Τσίπρας. Αντιθέτως, αν η κυβέρνηση δεν μαζέψει 180 βουλευτές και οδηγηθεί η Ελλάδα σε πρόωρες βουλευτικές εκλογές, ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι πιθανότατα πρώτο κόμμα και ο Αλέξης Τσίπρας πιθανότατος πρωθυπουργός.


Πλειστηριασμός… βουλευτών!

Η εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας έχει περιπλεχθεί απερίγραπτα από το αποτέλεσμα των… ευρωεκλογών, όσο απίστευτο κι αν ακούγεται αυτό! Η κυβέρνηση έχει μόνο 152 βουλευτές.Υπάρχουν όμως πλέον… 49 (!) βουλευτές (23 ανεξάρτητοι, 13 των ΑΝΕΛ και 13 της ΔΗΜΑΡ), οι οποίοι πρέπει να… αλλάξουν κόμμα, αν θέλουν να συνεχίσουν τη βουλευτική και πολιτική σταδιοδρομία τους! Πρωτοφανές για την Ελλάδα γεγονός: οι 50 από τους 300 βουλευτές να… αιωρούνται πολιτικά και να πρέπει να προσκολληθούν κάπου αλλού, σε άλλο κόμμα από εκείνο με το οποίο εκλέχτηκαν, για να επιβιώσουν πολιτικά!

Αν η κυβέρνηση κατορθώσει να προσελκύσει τους 28 από τους 49, εκλέγει Πρόεδρο της Δημοκρατίας! Προφανώς και δεν είναι αδύνατο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα το κατορθώσει οπωσδήποτε.

Καλά κάνει ο Αλέξης Τσίπρας και τσιρίζει καλώντας τον Α. Σαμαρά και τον Ευ. Βενιζέλο «να σταματήσουν να παίζουν με τον θεσμό της Προεδρίας της Δημοκρατίας, να σταματήσουν να σχεδιάζουν νέα Ιουλιανά του 1965 και νέες εκτροπές». Η ουσία είναι όμως ότι με τις φωνές δεν γίνεται τίποτα. Αν χάσει τον άτυπο «πλειστηριασμό» για τις ψήφους των 49 βουλευτών, έχασε μια κρισιμότατη μάχη – ίσως ακόμη και τον πόλεμο! 

Δημοσιεύθηκε στα «Επίκαιρα»
Read more...

[ΕΚΤΑΚΤΟ!] Την Τρίτη ο τελευταίος σταθμός για τα πλοία με τα χημικά! Πίσω Κοράκια!

0 comments
Πηγή: CANDIANEWS 

Το πρωί της Τρίτης 1 Ιουλίου στις 8 το πρωί καταφτάνει στο λιμάνι Τζόγια Τάουρο τς Καλαβρίας το Cape Ray, σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσίευσε το Παγκρήτιο συντονιστικό κατά των χημικών της Συρίας.

Tο δεύτερο πλοίο, το Δανέζικο Ark Futura , το οποίο μεταφέρει τους 600 τόννους των επικίνδυνων Χημικών θα φτάσει στο Τζόγια Τάουρο ξημερώματα την επόμενη μέρα 2 Ιουλίου, θα χρειαστούν μόνο λίγες ώρες για να ολοκληρωθεί η διαδικασία προσέγγισης μεταξύ των δύο πλοίων και γύρω στις 9 μπορούν να αρχίσουν την διαδικασία μεταφόρτωσης των χημικών όπλων.

Όπως αναφέρουν οι Ιταλοί, από το Πεντάγωνο δεν έχουν φθάσει ακόμη επιβεβαιώσεις σχετικά με την ώρα άφιξης των δύο πλοίων στο λιμάνι.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τον εκπρόσωπο του πεντάγωνου John Kirby, η μεταφόρτωση εντός του λιμένα θα διαρκέσει «αρκετές ημέρες» ενώ στους Δημάρχους τς περιοχής είχαν πει οτι η συναλλαγή θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε λιγότερο από 24 ώρες.
Read more...

Μικρή ΔΕΗ, μεγάλο έγκλημα…

0 comments
«Μικρή ΔΕΗ» είναι η παραπλανητική ονομασία που έχει δοθεί στο ξεπούλημα του στρατηγικού τομέα της ενέργειας.


Οι αυταρχικές εξουσίες ανέκαθεν συνήθιζαν να χρησιμοποιούν παραπλανητικές εκφράσεις για να αποκρύψουν το πραγματικό νόημα των πολιτών. Από την εποχή του «ειρηνεύω τη Γαλατία» του Ιουλία Καίσαρα (που στην πραγματικότητα σήμαινε τον εξανδραποδισμό των Γαλατών) έως τα Προγράμματα Διαρθρωτικών Προσαρμογών του ΔΝΤ (που στην πραγματικότητα σηματοδοτούν τη λεηλασία ολόκληρων χωρών), οι ωραίες λέξεις χρησιμοποιούνται για να ονοματίσουν ποταπές πράξεις.

Το νομοσχέδιο για τη λεγόμενη μικρή ΔΕΗ παίρνει επαξίως τη δικιά του θέση στη μακρά παράδοση του εξουσιαστικού ψεύδους. Γιατί, όπως είναι προφανές, δεν υπάρχει καμιά μικρή ΔΕΗ, ούτε μπορεί να υπάρξει τέτοια. Με τεχνητό τρόπο επιχειρείται να αποσπαστεί ένα τμήμα (ίσως το πιο κερδοφόρο) από την ενιαία (πώς θα μπορούσε να ήταν αλλιώς;) επιχείρηση ηλεκτρισμού και να παραδοθεί στα μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα. Χαρίζονται στους ιδιώτες δέκα μονάδες παραγωγής ηλεκτρισμού, κοιτάσματα που αντιστοιχούν σε 450.000.000 τόνους λιγνίτη, και δύο εκατομμύρια καταναλωτές. «Μικρή ΔΕΗ» είναι η παραπλανητική ονομασία που έχει δοθεί στο ξεπούλημα του στρατηγικού τομέα της ενέργειας.

Γιατί άραγε να πουληθεί η ΔΕΗ αφού είναι κερδοφόρα κι επομένως δεν επιβαρύνει τον προϋπολογισμό; Πώς μπορεί να «κοπεί» κομμάτι από ένα ενιαίο σύστημα που έχει φτιαχτεί και δεν μπορεί να λειτουργήσει παρά ως ενιαίο; Πώς μπορεί να κοστολογηθεί η περιουσία της ΔΕΗ όταν αυτή συμπεριλαμβάνει ορυκτό πλούτο κι εγκαταστάσεις που δεν μπορούν να αποτιμηθούν με όρους αγοράς; Πώς μπορούμε να μιλάμε για «αγορά» σε έναν τομέα όπου εκ του χαρακτήρα του μπορεί να λειτουργήσει μόνο ως μονοπώλιο (είτε κρατικό είτε ιδιωτικό); Και τι είδους «ελεύθερη αγορά» είναι αυτή που οι ιδιώτες λαμβάνουν τερατώδεις κρατικές επιχορηγήσεις (10,4 δισεκατομμύρια από το 2.000 έως το 2009 για το κομμάτι της παραγωγής που έχει ήδη ιδιωτικοποιηθεί); Αλλά πάνω απ’ όλα, γιατί να ξεπουληθεί η ΔΕΗ όταν η διεθνής εμπειρία αποδεικνύει ότι η ιδιωτικοποίηση οδηγεί σε αύξηση των τιμών για των καταναλωτή;

Το ξεπούλημα της ΔΕΗ αποτελεί μια ακόμα πράξη στην τραγωδία του ξεπουλήματος του δημόσιου πλούτου. Πρόκειται για πραγματικό πλιάτσικο. Ένα πλιάτσικο που καταστρέφει το παρόν και υπονομεύει το μέλλον, αφού η οποιαδήποτε προσπάθεια παραγωγικής ανασυγκρότησης θα έχει ως απαραίτητη προϋπόθεση το δημόσιο έλεγχο του στρατηγικού τομέα της ενέργειας.

- See more at: http://left.gr/news/mikri-dei-megalo-egklima#sthash.vgY3Ghl5.dpuf
Read more...

[ΕΚΤΑΚΤΟ] Προωθείται η πώληση του 27.3% των μετοχών της ΕΥΔΑΠ μέσω χρηματιστηρίου;

0 comments
Aλλαγή πλεύσης επιβάλλει στην κυβέρνηση η πρόσφατη απόφαση του ΣτΕ για την ΕΥΔΑΠ, με την οποία μπαίνει φρένο στην προσπάθεια ιδιωτικοποίησης του νερού που χαρακτηρίζεται από το δικαστήριο κοινωνικό αγαθό. Χ

Tην Τετάρτη 25/6, η διοίκηση της εταιρείας ενημέρωσε την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ότι το μερίδιο του ΤΑΙΠΕΔ μειώθηκε από 61,33% σε 27,3%, το οποίο αντιστοιχεί σε 29.074.500 άμεσα δικαιώματα ψήφου έναντι 65.319.740 που διέθετε. Η μεταβολή στα δικαιώματα, σύμφωνα με την ανακοίνωση, έγινε με εξωχρηματιστηριακή συναλλαγή και χωρίς αντάλλαγμα.

Ακυρώνεται παράλληλα η μεταβίβαση των 36.245.240 μετοχών της ΕΥΔΑΠ, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 34,033% του μετοχικού της κεφαλαίου από το Ελληνικό Δημόσιο στο ΤΑΙΠΕΔ, η οποία είχε γίνει με βάση την απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων του Απριλίου του 2012.

Σύμφωνα με πληροφορίες, προωθείται η διάθεση μέσω χρηματιστηρίου του 27,3% των μετοχών, ενώ εξετάζεται η εκχώρησή του με κλειστή διαδικασία προσφορών. Υπενθυμίζεται ότι στις αρχές Μαΐου ο μεγαλοεπενδυτής Τζον Πόλσον είχε αποκτήσει με τίμημα 86 εκατ. ευρώ το 9,99% των μετοχών που είχαν περιέλθει στην Τράπεζα Πειραιώς μέσω της Αγροτικής Τράπεζας.

Με τα σημερινά δεδομένα το Δημόσιο κατέχει το 34,033%, το ΤΑΙΠΕΔ 27,3%, ο όμιλος Πόλσον 9,99%, διάφορα νομικά πρόσωπα 21,61% και 7,06% διάφορα φυσικά πρόσωπα μέσω χρηματιστηρίου.

Πηγή: efsyn.gr. X.ΤΖ.

- See more at: http://left.gr/news/prootheitai-i-polisi-toy-273-ton-metohon-tis-eydap-meso-hrimatistirioy#sthash.42UigezZ.dpuf
Read more...

Λ. Βατικιώτης: Αγωγός TAP: Ενεργειακή σφήνα στη Ρωσία η Ελλάδα (Πριν, 22.6.2014)

0 comments
Σε βάρος του δημόσιου συμφέροντος οι συμφωνίες με το Αζερμπαϊτζάν

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΒΑΤΙΚΙΩΤΗΣ

Με την παροχή των σχετικών διαβεβαιώσεων προς τον πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν, Ιλχάμ Αλίεφ, κατά την διάρκεια της επίσκεψής του στην Αθήνα διαλύθηκαν οι αβεβαιότητες που πλανιόνταν πάνω από τις δύο συμφωνίες που έχουν υπογραφεί μεταξύ των δύο χωρών. Η πρώτη αφορά την μεταβίβαση του 66% του ΔΕΣΦΑ (Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου ΑΕ), έναντι 400 εκ. ευρώ στην κρατική εταιρεία υδρογονανθράκων του Αζερμπαϊτζάν, Σοκάρ. Η δεύτερη συμφωνία σχετίζεται την κατασκευή του αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου που διερχόμενος απ’ όλη την Βόρεια Ελλάδα θα περνάει στην Αλβανία και θα καταλήγει στην Ιταλία, παρέχοντας την δυνατότητα σε όλη την Δυτική Ευρώπη να προμηθεύεται τούρκικο φυσικό αέριο.

Η ελληνική κοινωνία από την υλοποίηση και των δύο αυτών συμφωνιών δεν έχει να αναμένει κανένα όφελος. Κι οι δύο συμφωνίες πολύ σύντομα θα αποδειχθούν επιβλαβείς για τουλάχιστον πέντε λόγους:

Κατ’ αρχάς πρόκειται για έργο που η κατασκευή του υπηρετεί έναν και μόνο στόχο: την ενεργειακή απεξάρτηση της Ευρώπης από την Ρωσία. Η σημαντικότερη συμβολή του Δια-αδριατικού αγωγού ΤΑΡ (Trans-Adriatic Pipeline) σχετίζεται με το ψαλίδισμα των ρωσικών φιλοδοξιών για ενεργειακή διείσδυση στην Δυτική Ευρώπη, μέσω του αγωγού Σάουθ Στριμ. Η Ελλάδα κατ’ εντολή των Αμερικάνων και των Ευρωπαίων διαδραμάτισε πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανατροπή των ρωσικών σχεδίων. Έτσι ο Σαμαράς φαίνεται να ολοκληρώνει ό,τι ξεκίνησε ο συμφοιτητής του στις ΗΠΑ Γιώργος Παπανδρέου, εντάσσοντας την Ελλάδα σε ένα ανταγωνιστικό παιχνίδι απ’ το οποίο έχει μόνο να ζημιωθεί.

Η κατασκευή του ΤΑΡ είναι επιβλαβής γιατί, κατά δεύτερο, σηματοδοτεί την ενεργειακή εξάρτηση της Ελλάδας από την Τουρκία. Ο ΤΑΡ προς τα ανατολικά θα συνδέεται με τον Δια-ανατολικό αγωγό φυσικού αερίου ΤΑΝΑΡ (Trans-Anatolian Gas Pipeline) που θα διασχίζει τα τουρκικά εδάφη μεταφέροντας αέριο από την Τουρκία και το Αζερμπαϊτζάν. Η αναβάθμιση της θέσης της Τουρκίας στον ενεργειακό σχεδιασμό που προκρίνουν για τη νότια Ευρώπη Ουάσινγκτον και Βρυξέλλες είναι εξόφθαλμη. Όσο εξόφθαλμη είναι κι η απώλεια από την μεριά της Ελλάδας της αυτονομίας που έχαιρε στο πλαίσιο όχι μόνο του προηγούμενου καθεστώτος, αλλά και του σχεδίου που προωθούσε, εναλλακτικά, η Μόσχα με την βοήθεια της κυβέρνησης Καραμανλή. Οι ελληνικές κυβερνήσεις όμως αποδεικνύονται τόσο υποτελείς που οδήγησαν στα βράχια ένα σχέδιο που διασφάλιζε την απρόσκοπτη κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της Ελλάδας ενώ ταυτόχρονα κρατούσε καθηλωμένη την Τουρκία. Τώρα, το αποτέλεσμα των επιλογών τους είναι η ενεργειακή εξάρτηση της Ελλάδας, η αναβάθμιση της Τουρκίας που θα έχει αυξημένο λόγο μια και θα μπορεί να ανοιγοκλείνει τις στρόφιγγες όποτε θέλει, ενώ δεν περνάει απαρατήρητος κι ο ελιγμός που έκανε να αγοράζει η ίδια το αέριο από τους Αζέρους, το οποίο θα στέλνεται δυτικά.

Φούσκα θα αποδειχθούν και τα οικονομικά οφέλη που υποτίθεται θα έχει η Ελλάδα από την κατασκευή του αγωγού, αξίας 1,5 δισ., η οποία θα ξεκινήσει το 2015, θα έχει μήκος 547 χιλιόμετρα και θα τεθεί σε λειτουργία το 2019. Τις χιλιάδες θέσεις εργασίας που υπόσχεται ο Σαμαράς, το ΙΟΒΕ τις κατέβασε, για την περίοδο μετά την ολοκλήρωση, στις 100. Από την παράκληση μάλιστα του Σαμαρά να δραστηριοποιηθούν στο έργο και ελληνικές κατασκευαστικές, εύκολα συνάγεται πως ο αγωγός θα είναι, με τον υπάρχοντα σχεδιασμό, το μοναδικό τεχνικό έργο στην Ελλάδα που θα πραγματοποιηθεί χωρίς την ανάμιξη ελληνικών εργοληπτικών εταιρειών. Ούτε ένα ευρώ επίσης δεν απαίτησε ο Σαμαράς για τέλη διέλευσης, ούτε καν τη δυνατότητα να προμηθευόμαστε στην Ελλάδα αέριο σε προνομιακή τιμή! Πρόκειται για υποχωρήσεις που είναι πιθανό να μην έχουν προηγούμενο σε αναπτυγμένη χώρα…

Τέταρτο, η διέλευση του ΤΑΡ από την Βόρειο Ελλάδα εντάσσεται σε μια ευρύτερη συμφωνία στο πλαίσιο της οποίας το ελληνικό δημόσιο απώλεσε μια ακόμη κερδοφόρα εταιρεία, την ΔΕΣΦΑ. Η συμφωνία για τον αγωγό έχει ως αναπόσπαστο στοιχείο το ξεπούλημα της ΔΕΣΦΑ. Μάλιστα, επειδή πρυτάνευσαν πολιτικά κι όχι οικονομικά κριτήρια στην επιλογή του αγοραστή (κι έτσι αποκλείστηκε η Γκαζπρόμ, κατόπιν ωμής παρέμβασης της Κομισιόν) το τίμημα ήταν μικρότερο αυτού που θα μπορούσε να εισπράξει το ελληνικό δημόσιο.

Τέλος, σημαντική θα είναι η επιβάρυνση στο περιβάλλον. Είναι ενθαρρυντικό πως ήδη έχουν ξεσηκωθεί αγρότες από την Καβάλα και τις Σέρρες που αρνούνται να δώσουν τα χωράφια τους για να περάσει ο αγωγός, επισημαίνοντας τους κινδύνους που γεννιούνται.

Η κυβέρνηση παρόλα αυτά χαρακτηρίζει την συμφωνία για τον αγωγό συμφέρουσα…
Read more...

Απ. Αποστολόπουλος: Περί Συμμαχιών και Λογικής

0 comments
Του ΑΠ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

Κάθε επιδίωξη Συμμαχίας υπακούει σε ένα και μόνο κανόνα: Η Συμμαχία οφείλει να αυξήσει την ισχύ τουλάχιστον ενός εκ των συμβαλλομένων. Αυτονόητο είναι ότι υπάρχει κοινός στόχος, χωρίς αυτόν δεν υπάρχει Συμμαχία. Οι Συμμαχίες μπορεί να είναι πρόσκαιρες, να οφείλονται πχ στην ανάγκη να αντιμετωπιστεί κοινός ισχυρός (ισχυρότερος) εχθρός, ή να έχουν στρατηγική προοπτική, να εκφράζουν μακροπρόθεσμα συμφέροντα. Σύμμαχος μπορεί να είναι ακόμα και ένα μόνο άτομο αν πχ αποτελεί σύμβολο, διαθέτει εξαιρετική απήχηση και κύρος στον κόσμο. Με απλά λόγια οι Συμμαχίες είναι πρακτικό ζήτημα και όχι ιδεολογικό. Δεν χρειάζεται να αγαπάς ούτε καν να εκτιμάς το σύμμαχό σου. Αρκεί να καλύπτει συγκεκριμένη ανάγκη τη συγκεκριμένη στιγμή. Όλα αυτά δεν είναι Θεωρία περί Συμμαχιών. Είναι η προαιώνια πρακτική τους. Γι’ αυτό άλλωστε υπάρχουν σύμμαχοι που προδίδουν, που μένουν πιστοί, που εγκαταλείπουν κλπ, κλπ.

Η συζήτηση στον ΣΥΡΙΖΑ για τις Συμμαχίες έχει αποκτήσει ένα μάλλον σουρεαλιστικό περιεχόμενο. Η κουβέντα συνοψίζεται ως εξής: Αν συμμαχήσουμε με τους τάδε κάνουμε αριστερή στροφή ενώ αν πάμε με τους δείνα στρεφόμαστε προς τα δεξιά. Η πραγματικότητα είναι αντίστροφη. Έχεις πολιτική και στόχους και αναζητάς συμμάχους για να τους πετύχεις. Το πολύ που μπορούμε να πούμε είναι ότι η επιλογή των Συμμάχων επισημοποιεί και επισφραγίζει δημοσίως την προειλημμένη απόφαση.

Στο ΚΚΕ εσ. όπου υπήρχαν σημαντικές αντιθέσεις (και υπήρχαν) απόφευγαν να τις συζητήσουν επειδή φοβόντουσαν ότι θα τσακωθούν άγρια, ίσως διασπαστούν. Αυτή η υποκριτική στάση πέρασε και στον ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι αντί να συζητηθεί ευθέως κάθε επίμαχο ζήτημα δολιχοδρομούμε αναζητώντας παρακαμπτήριες. Αντί πχ να τεθεί ευθέως σε συζήτηση η στάση μιας κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ έναντι της Τουρκίας, κουβεντιάζουμε για τη Σαμπιχά. Αυτό δεν έβλαπτε ιδιαίτερα όσο η αριστερά ήταν στο 4%.Αλλά είναι κυριολεκτικά καταστροφικό αν ο ΣΥΡΙΖΑ γίνει κυβέρνηση. Διότι η κυβέρνηση θα πάρει αποφάσεις, δεν θα κελαηδάει ασκόπως και ακόπως από την Κουμουνδούρου. Αν, όμως, η «υπόθεση Σαμπιχά» αποκαλύπτει «εξ όνυχος τον λέοντα» τότε μπορεί να θεωρήσει κανείς ότι δεν χρειάζεται ηΔΗΜΑΡ και ο Κουβέλης ούτε το ΠΑΣΟΚ και ο Βενιζέλος για να διαμορφώσει ο ΣΥΡΙΖΑ μια συγκεκριμένη πολιτική έναντι της Τουρκίας. Την έχει ήδη επιλέξει. Με απτές, καταγεγραμμένες αποδείξεις. Αρκεί να θυμηθεί κανείς ότι η Σαμπιχά εξοντώθηκε και ο Χριστόπουλος έμεινε στο ευρωψηφοδέλτιο, παρά το ότι κάποιοι ζήτησαν να μην είναι υποψήφιος. Το ότι κανένα ρεύμα, καμία τάση στον ΣΥΡΙΖΑ δεν αντιδρά στο όργιο παραβιάσεων και απειλών της Τουρκίας στο Αιγαίο υποδηλώνει ότι όντως οι επιλογές είναι δεδομένες και δεν αμφισβητούνται.

Στα Οικονομικά, δηλαδή τη συνολική στάση έναντι των Μνημονίων/Χρέους/ Ευρώ κλπ έχουν ειπωθεί τόσα που δύσκολα ο οποιοσδήποτε σύμμαχος θα μπορούσε να τα θολώσει περισσότερο. Για να μιλάμε με ονόματα ποιος πιστεύει ότι ο χ Κουβέλης (ή ο ψ ΠΑΣΟΚ) θα αναγκάσει ή θα εμπνεύσει τονΔραγασάκη, τον Μηλιό, τον Σταθάκη ή τον ίδιο τον Τσίπρα να πάνε δεξιά ή πιο αριστερά; Να πάρουν αποφάσεις ριζικά αντίθετες με ότι έχουν ήδη καταλήξει;

Τι μένει; Να βρεθούν 121 ψήφοι για να μην εκλεγεί Πρόεδρος της Δημοκρατίας και να πάμε σε εκλογές. Εδώ ο στόχος είναι περιορισμένος και σαφής. Αλλά δεν είναι κοινός. Διότι όσοι δεν θέλουν Πρόεδροαπό αυτή τη Βουλή δεν θέλουν και εκλογές επειδή δεν ελπίζουν σε επανεκλογή τους, οι περισσότεροι. Το αντάλλαγμα θα είναι πχ να μπουν στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ. Όλοι οι αριθμητικά απαραίτητοι. Καλώς. Η κυβέρνηση θα πέσει και θα πάμε σε εκλογές. Αλλά τότε θα πρέπει να εξηγηθεί στον κόσμο πως αυτοί που αποδοκίμασε ρητά και κατηγορηματικά για όσα έκαναν βρέθηκαν στα αντιμνημονιακά ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ. Μα όπως βρέθηκε και ο Χριστόπουλος στο ευρωψηφοδέλτιο θα μπορούσε να απαντήσει ο τυχαίος. Αν, όμως, καταλήξει σ’ αυτό το συμπέρασμα, τότε, όπως ήδη προειδοποίησε στις ευρωεκλογές, ο τυχαίος θα μπορούσε στις εκλογές να αποβεί μοιραίος.

ΥΓ Το κείμενο δεν προτείνει λύση στο αίνιγμα όχι επειδή δεν είναι δουλειά του δημοσιογράφου να υποδεικνύει λύσεις αλλά γιατί όσοι έχουν τα γένια οφείλουν να αποδείξουν στον κόσμο ότι έχουν και τα χτένια. Αλλιώς πως θα κυβερνήσουν;
Read more...

Απειλείται το αυτοδιαχειριζόμενο εργοστάσιο που εκθέτει τον καπιταλιστικό μύθο

0 comments
Με δικαστική προσφυγή που κατατέθηκε ξαφνικά επιχειρείται η επιστροφή της εξαφανισμένης εδώ και δυόμισι χρόνια εργοδοσίας της Βιομηχανικής Μεταλλευτικής (ΒΙΟΜΕ) στην Θεσσαλονίκη στη διοίκηση του εργοστασίου και η εκδίωξη των εργαζόμενων από αυτή.
Η εργοδοσία, η οποία έχει καταδικαστεί σε 126 μήνες φυλάκισης συνολικά για χρέη προς τους εργαζόμενους, σε συνεργασία με τη διορισμένη σύνδικο, ζητά να επιστρέψει για να οδηγήσει σε πτώχευση τη ΒΙΟΜΕ ώστε να αποφύγει τα χρέη προς τους εργαζόμενους, αλλά και προς το ΙΚΑ και το Δημόσιο, καθώς και να εκκενώσει το εργοστάσιο. Η αίτηση θα εκδικαστεί στις 8 Ιουλίου.
Η Ένωση Τεχνικών Ελληνικής Ραδιοφωνίας και η Ένωση Τεχνικών Ραδιοφωνίας Μακεδονίας - Θράκης  δηλώνουν τη στήριξή τους στους εργαζόμενους της ΒΙΟΜΕ, οι οποίοι με τον πολύχρονο μαχητικό αγώνα τους και την προσπάθειά τους να λειτουργήσουν οι ίδιοι το εργοστάσιο έχουν βάλει φραγμό στην εργοδοτική λεηλασία και έχουν ανοίξει το δρόμο για να πάρουμε την παραγωγή και τη ζωή μας στα χέρια μας: «Η εργοδοτική αυθαιρεσία δεν θα περάσει! Θα μας βρουν απέναντί τους! Όλοι και όλες μαζί θα υπερασπιστούμε το δικαίωμα των εργαζομένων να ζήσουν με αξιοπρέπεια. Να απορριφθεί η κατάπτυστη αίτηση που πρόκειται να εκδικαστεί στις 8 Ιούλη. Αλληλεγγύη και στήριξη στο αυτοδιαχειριζόμενο εγχείρημα των εργατών της ΒΙΟΜΕ για τη νίκη του δίκαιου αγώνα τους»!
Read more...

Μικρή ΔΕΗ, Μεγάλες Φουρτούνες στο Αιγαίο

0 comments
Νεκτάριος Σαντορινιός

Η δημιουργία της «μικρής ΔΕΗ» και το ξεπούλημα της σε ιδιωτικά συμφέροντα, τα οποία ήδη έχουν ακονίσει τα μαχαιροπήρουνα τους στο πλαίσιο μιας παρερμηνείας της έννοιας του «ανοίγματος της αγοράς ενέργειας», αναμφίβολα κυριαρχεί αυτές τις μέρες στην ειδησεογραφία της χώρας και όχι άδικα. Ερωτήματα που τίθενται σε σχέση με το κατά πόσο μια κυβέρνηση μειοψηφίας έχει το δικαίωμα να ξεπουλά στρατηγικού χαρακτήρα υποδομές στο όνομα μιας ψευδεπίγραφης ανάπτυξης, ή του κατά πόσο είναι ηθικό και δίκαιο περίπου δύο εκατομμύρια καταναλωτές να δίνονται όμηροι σε ιδιωτικά συμφέροντα, είναι αυτά που αβίαστα έρχονται στο μυαλό των πολιτών.

Όμως, κανείς μέχρι σήμερα δεν έχει θέσει ένα σημαντικό ζήτημα επιβίωσης για τη νησιωτική χώρα και τι επιπτώσεις θα έχει αυτή η εξέλιξη στα νησιά, τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις τους.

Η παραγωγή ενέργειας στη χώρα μας δεν έχει ενιαίο κόστος. Ανάλογα με το είδος του καυσίμου ή της τεχνολογίας που χρησιμοποιείται το μοναδιαίο κόστος παραγωγής της κιλοβατώρας έχει τεράστιες αποκλίσεις οι οποίες μπορούν να κυμαίνονται από λίγα λεπτά έως και άνω του ευρώ (σε μικρά νησιά, π.χ. Αντικύθηρα). Οι λιγότερο κοστοβόρες μονάδες είναι οι αυτές που χρησιμοποιούν ως καύσιμο λιγνίτη και οι υδροηλεκτρικές μονάδες που παράγουν και το μεγαλύτερο ποσοστό ενέργειας στο ενεργειακό μίγμα της χώρας (συνολικά 56.92%).

Αντίθετα, το κόστος παραγωγής για τα νησιά είναι πολύ μεγαλύτερο δεδομένου ότι το μόνο καύσιμο που χρησιμοποιείται είναι πετρέλαιο, το οποίο, πέραν της αυξημένης τιμής του, επιβαρύνεται σημαντικότατα και από τα κόστη μεταφοράς του στα νησιά. Ιδιαίτερα τους καλοκαιρινές μήνες που οι ενεργειακές ανάγκες των νησιών είναι ιδιαίτερα αυξημένες λόγω της τουριστικής περιόδου, το κόστος παραγωγής αυξάνεται δραματικά. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας χρησιμοποιούνται μονάδες ιδιαίτερα κοστοβόρες, όπως είναι οι αεριοστρόβιλοι και τα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη, που «επιστρατεύονται» για να καλύψουν τις ενεργειακές ανάγκες λόγω της τραγικής έλλειψης υποδομών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Στα παραπάνω πρέπει κανείς να προσθέσει ότι οι μονάδες που είναι εγκατεστημένες είναι στην πλειοψηφία τους πεπαλαιωμένες και χρησιμοποιούν τεχνολογίες που αυξάνουν τις ανάγκες πετρελαίου ανά κιλοβατώρα.

Το τιμολόγιο της ΔΕΗ, ωστόσο, είναι ίδιο για όλη την επικράτεια της χώρας στα πλαίσια μιας -ορθής- πολιτικής ισοτιμίας των καταναλωτών. Αυτό επιτυγχάνεται από τη ΔΕΗ μέσω της εξισορρόπησης του υψηλού κόστους παραγωγής του ρεύματος στα νησιά από το ιδιαίτερα χαμηλό κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην ηπειρωτική χώρα και, κυρίως, μέσω του χαμηλού κόστους παραγωγής των λιγνιτικών μονάδων.

Με το νομοσχέδιο για το ξεπούλημα της «μικρής ΔΕΗ», προβλέπεται η μεταφορά ενός μεγάλου μέρους των λιγνιτκών μονάδων αλλά και υδροηλεκτρικών μονάδων σε αυτή και κατ’ επέκταση στα χέρια ιδιωτών. Με την κίνηση αυτή οι ιδιώτες θα καρπωθούν την θετική διαφορά του χαμηλού κόστους παραγωγής και τιμής πώλησης του ηλεκτρικού ρεύματος, ενώ, από την άλλη, η ΔΕΗ θα επωμισθεί το υψηλό κόστος παραγωγής των υπόλοιπων μονάδων σε σύγκριση με την τιμή πώλησης του ρεύματος. Αναλογίζεται κανείς τι μπορεί να σημάνει αυτό για τους πολίτες και ιδιαίτερα τους νησιώτες;

Με δεδομένο ότι, όπως αναλύθηκε παραπάνω, το κόστος παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος στα νησιά είναι πενταπλάσιο και πολλές φορές δεκαπλάσιο της τιμής πώλησης του ρεύματος, αλλά και το γεγονός ότι η ΔΕΗ δεν θα έχει πλέον τη δυνατότητα να εξισορροπεί τις απώλειες από το κόστος παραγωγής στα νησιά, το πιθανότερο σενάριο είναι να εκτοξευθεί το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας στα νησιά. Τι θα σημάνει αυτό; Θα αυξηθεί το κόστος ζωής των νησιωτών καθιστώντας τη διαβίωση στα νησιά αδύνατη, ενώ ταυτόχρονα θα πληγεί η επιχειρηματικότητα και ιδιαίτερα ο τουριστικός κλάδος. Αλήθεια έχει σκεφθεί κάνεις στην κυβέρνηση πόσο μεγάλο θα είναι το πλήγμα για την εθνική οικονομία; Έχει κανείς αναλογισθεί τι θα συμβεί αν ξαφνικά πενταπλασιαστεί το τιμολόγιο της ΔΕΗ στα νησιά;

Για μια ακόμη φορά αποδεικνύεται ότι αυτή η κυβέρνηση δεν μπορεί να δει τίποτα πέρα από τα μνημόνια και τις εντολές των δανειστών. Δεν μπορεί να αντιληφθεί ότι με την πολιτική της υποθηκεύει το μέλλον της χώρας, ξεπουλώντας τις υποδομές στις οποίες μπορεί πραγματικά να στηριχθεί μια ανάπτυξη σχεδιασμένη για την εξυπηρέτηση των αναγκών των πολιτών και όχι των αρπακτικών και των δανειστών. 

*Του Νεκτάριου Σαντορινιού, συντονιστή Ν.Ε. ΣΥΡΙΖΑ Νοτ. Δωδεκανήσου, Περιφερειακού Συμβούλου Νοτίου Αιγαίου
Read more...

Γ. Τόλιος: Η "Διατλαντική Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών (TTIP)" μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ

0 comments
Του ΓΙΑΝΝΗ ΤΟΛΙΟΥ*
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ως το τέλος Ιουνίου '14 και επί ελληνικής προεδρίας, πρόκειται να συζητηθεί στις Βρυξέλλες το πλαίσιο της λεγόμενης «Διατλαντικής Εταιρικής Σχέσης Εμπορίου & Επενδύσεων» (TTIP – Ttransatlantic Trade and Investment Partnership) ή σε ποιό ελεύθερη μετάφραση της«Διατλαντικής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών» ή της «Διατλαντικής Συμφωνίας Ελευθέρων Συναλλαγών». Οι διαπραγματεύσεις γίνονται σε κλίμα πλήρους μυστικότητας μεταξύ εκπροσώπων του αμερικανικού υπουργείου εμπορίου (Ρον Κιρκ) και του αρμόδιου κοινοτικού επιτρόπου εμπορίου (Καρελ ντε Γκουχτ). Ωστόσο στην προετοιμασία των διαβουλεύσεων έχουν ευρεία συμμετοχή τα διάφορα «λόμπυ» των πολυεθνικών εταιριών, ενώ αποκλείονται εντελώς εκπρόσωποι κοινωνικών οργανώσεων. Πρόκειται για πολύ κρίσιμο ζήτημα, που αφορά τη δημιουργία «διατλαντικής οικονομικής ολοκλήρωσης» και μιας «διατλαντικής κοινής αγοράς» εμπορευμάτων, υπηρεσιών και κεφαλαίου στο εγγύς μέλλον.
Το ιστορικό της θεσμικής «διατλαντικής ολοκλήρωσης»,ξεκίνησε με τη «διατλαντική δήλωση» για τις σχέσεις ΕΕ-ΗΠΑ το 1990, τη νέα «διατλαντική ατζέντα» το 1995 και την ίδρυση της TABD (Trans-Αtlantic Business Dialogue), ενός κλειστού «λόμπυ» των ισχυρότερων αμερικανικών και ευρωπαϊκών εταιριών. Στην πρώτη «οικονομική διυπουργική διάσκεψη» μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ στις Βρυξέλλες (Νοέμβρης ’05), ελήφθησαν σημαντικές αποφάσεις και τέθηκαν οι βάσεις δημιουργίας μιας «διατλαντικής αγοράς χωρίς σύνορα» ως το 2015. Ωστόσο η κρίση ανέκοψε τους ρυθμούς προώθησης των σχεδίων τα οποία ξαναμπήκαν σε εφαρμογή το 2011. Στις αρχές 2013 ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ομπάμπα ανακοίνωσε την έναρξη διαπραγματεύσεων εφ’ όλης της ύλης για τη δημιουργία «Διατλαντικής Εταιρικής Σχέσης Εμπορίου και Επενδύσεων (ΤΤΙΡ), με υπογραφή της εντός δύο ετών.

2. AΤΥΠΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ «ΔΙΑΤΛΑΝΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΗΣ ΑΓΟΡΑΣ»
Παρ’ ότι οι σχέσεις ΕΕ-ΗΠΑ εμφανίζουν κατά καιρούς εντάσεις, όλο και ενισχύονται οι δεσμοί και η αμοιβαία αλληλεξάρτηση των οικονομιών, παρ’ ότι δεν εξαλείφονται οι ανταγωνισμοί και αντιθέσεις. Αυτό είναι άλλωστε μόνιμο χαρακτηριστικό των σχέσεων μεταξύ ιμπεριαλιστικών χωρών ακόμα και σε συνθήκες «νεοφιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης». Στην αντιφατική σχέση της «προσέγγισης» και «αντιπαράθεσης» δρουν «de facto» και «de jure» οικονομικοί, πολιτικοί, γεωπολιτικοί, κά παράγοντες.[1]Ειδικότερα στον οικονομικό τομέα οι «de facto» παράγοντες που ωθούν προς τη δημιουργία «διατλαντικής κοινής αγοράς» είναι οι πολύμορφες διεθνείς οικονομικές σχέσεις. Συγκεκριμένα τοδιμερές εμπόριο αγαθών μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ το 2011, ανήλθε σε 455 δις €, με θετικό ισοζύγιο για την ΕΕ γύρω στα 72 δις €. Από την άλλη οι ΗΠΑ ήταν ο μεγαλύτερος προμηθευτής της ΕΕ, εξάγοντας αγαθά αξίας 192 δις € (11% των συνολικών εισαγωγών της ΕΕ), ενώ η ΕΕ ήταν ο μεγαλύτερος προμηθευτής των ΗΠΑ, πουλώντας αντίστοιχα 264 δις € αγαθά (17% των εξαγωγών της ΕΕ). Οι κυριότεροι κλάδοι εμπορικών ανταλλαγών για την ΕΕ ήταν μηχανές και μεταφορικά μέσα (71 δις € εισαγωγές και 104 δις € εξαγωγές) και τα χημικά (41 δις εισαγωγές και 62 δις εξαγωγές).
Οι ΗΠΑ ήταν επίσης ο μεγαλύτερος συνεταίρος της ΕΕ στο εμπόριο υπηρεσιών, εξάγοντας 138,4 δις € (29% των συνολικών εισαγωγών της ΕΕ), ενώ εισήγαγε από την ΕΕ υπηρεσίες 143.9 δις € (24% των συνολικών εξαγωγών της ΕΕ). Το 2008 γύρω στις 5 εκατ. θέσεις εργασίας στην ΕΕ είχαν σχέση με τις εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών στις ΗΠΑ και για τις δύο πλευρές έφθαναν 14 εκατ. θέσεις εργασίας. Σε ημερήσια βάση το 2011, η αξία των συναλλαγών σε αγαθά και υπηρεσίες ήταν 2 δις € σε σχέση με 1 δις € πριν πέντε χρόνια.
Οι συγκεκριμένες ανταλλαγές συμπληρώνονται από ένα δυναμικό επενδυτικό κλίμα μεταξύ των δύο πλευρών. Το 2011 οι αμερικάνικες εταιρίες επένδυσαν στην ΕΕ γύρω στα 150 δις €, ενώ οι εταιρίες από την ΕΕ επένδυσαν στις ΗΠΑ 123 δις €. Οι άμεσες επενδύσεις μεταξύ των δύο πλευρών, αντιπροσωπεύουν συνολικά το 50% της αξίας των άμεσων ξένων επενδύσεων διεθνώς. Ταυτόχρονα το 2011 το συνολικό απόθεμα επενδύσεων των ΗΠΑ στην ΕΕ ξεπέρασε τα 1,3 τρις €, ενώ της ΕΕ στις ΗΠΑ τα 1,4 τρις €. (Source. Independent study outlines benefits of EU-US trade agreement, European Commission - MEMO/13/211 12/03/2013)
Τέλος στον τομέα των πωλήσεων, οι θυγατρικές ευρωπαϊκών εταιριών στις ΗΠΑ, είχαν το 2004 πωλήσεις στο 1 τρις ευρώ, ενώ οι πωλήσεις των αμερικάνικων θυγατρικών στην ΕΕ ανήλθαν σε 1,2 δις ευρώ. Ταυτόχρονα τα κέρδη των θυγατρικών των ΗΠΑ στην ΕΕ ανήλθαν σε 101 δις δολάρια, ενώ των θυγατρικών της ΕΕ στις ΗΠΑ τα 66 δις δολάρια. Συνολικά οι θυγατρικές των δύο πλευρών, ελέγχουν πάνω από το 80% του διατλαντικού εμπορίου, που συνδέεται με την απασχόληση 14 εκατ. ατόμων. Επίσης σε σύνολο 40 μεγάλων διασυνοριακών εξαγορών και συγχωνεύσεων (1 δις δολάρια και άνω), οι 13 ήταν διευρωπαϊκές, οι 8 ευρωαμερικάνικες, οι 6 μεταξύ αμερικανικών και άλλων χωρών, οι 2 μεταξύ ευρωπαϊκών και άλλων χωρών και οι υπόλοιπες μεταξύ εταιριών τρίτων χωρών.
Στις αντικειμενικές τάσεις προσέγγισης των οικονομιών, υπάρχουν ταυτόχρονα και αντιθέσεις που εκδηλώνονται τόσο στο νομισματικό πεδίο (αντιθέσεις δολαρίου-ευρώ στο ρόλο του αποθεματικού νομίσματος), όσο στα αυξανόμενα εμπορικά πλεονάσματα της Γερμανίας και τα ελλείμματα των ΗΠΑ, στις γεωπολιτικές αντιπαραθέσεις για τον έλεγχο πρώτων υλών μεταξύ των δύο κέντρων, κά. Ωστόσο η αυξανόμενη οικονομική αλληλεξάρτηση των οικονομιών και τα κοινά στρατηγικά συμφέροντα των πολυεθνικών των δύο κέντρων, με τις επί μέρους πάντα διαφοροποιήσεις (κυρίως μεταξύ των χωρών της ΕΕ), πιέζουν προς μεγαλύτερη προσέγγιση. Άλλωστε ο αυξανόμενος ανταγωνισμός από τις αναδυόμενες οικονομίες, ιδιαίτερα των BRICS (Βραζιλία-Ρωσία-Ινδία-Κίνα-Ν.Αφρική), είναι στοιχείο που ενισχύει αντικειμενικά την προσέγγιση των δύο ιμπεριαλιστικών κέντρων, ΗΠΑ-ΕΕ.
Τα κυριότερα επιχειρήματα που προβάλλουν οι υποστηρικτές της δημιουργίας μιας «Διατλαντικής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών», είναι ότι η προώθηση της θα οδηγήσει σε αύξηση της απασχόλησης, του ΑΕΠ και πάνω απ’ όλα σε αύξηση των κερδών. Κατά τον ΟΟΣΑ η «πλήρης και ολοκληρωμένη διατλαντική οικονομία», με την κατάργηση των εναπομεινάντων δασμών, θα οδηγήσει σε αύξηση του ΑΕΠ κατά 3% και στις δύο πλευρές. Ωστόσο οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί είναι «εν πολλοίς» έωλοι. Η εν λόγω συμφωνία δεν αφορά ουσιαστικά το εμπόριο (οι δασμοί είναι ήδη πολύ χαμηλοί μεταξύ τους), ούτε τα διάφορα γραφειοκρατικά εμπόδια στην πραγματοποίηση άμεσων επενδύσεων, αλλά πολύ περισσότερο τα μη δασμολογικά εμπόδια, τις προδιαγραφές (πρότυπα), τα εταιρικά δικαιώματα, τις αυξημένες εγγυήσεις επενδύσεων, τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, κά.
Από την άλλη οι γενικότερες πολιτικές, οικονομικές, κοινωνικές και άλλες συνέπειες, από την προώθησης της συμφωνίας, κρύβονται επιμελώς, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τα δικαιώματα των εργαζόμενων, την εθνική και λαϊκή κυριαρχία, το περιβάλλον, τα δημόσια αγαθά κλπ, στα οποία αποφεύγεται επιμελώς να γίνει οποιαδήποτε αναφορά. Αξίζει να σημειωθεί ότι στη δεκαετία ’90, στη διάρκεια των συζητήσεων για τη δημιουργία του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (1994), υπήρξε απόπειρα σύναψης, μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ, συμφωνία για τη δημιουργία γενικευμένου καθεστώτος ελεύθερων συναλλαγών, τη λεγόμενη «Πολυμερή Συμφωνία Επενδύσεων» (ΜΙΑ), που καταργούσε στην ουσία κάθε εμπόδιο κοινωνικό, πολιτιστικό, περιβαλλοντικό ή εθνικής και λαϊκής κυριαρχίας, στην επενδυτική δράση των πολυεθνικών εταιριών. Ωστόσο η συγκεκριμένη απόπειρα ναυάγησε, κυρίως λόγω των αντιρρήσεων της Γαλλίας.

3. ΠΟΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΤΙΡ
Α) Με τη Συμφωνία ΤΤΙΡ, παρόμοια με τη NAFTA (North America Free Trade Agreement) των χωρών της Βορείου Αμερικής, επιχειρείται η δημιουργία νέων αγορών για το πολυεθνικό κεφάλαιο, με πλήρες άνοιγμα των δημοσίων αγαθών και των προμηθειών (υγείας, εκπαίδευσης, υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, κά) στην κερδοσκοπική δράση των πολυεθνικών εταιριών ΗΠΑ και ΕΕ. Βασικός στόχος η απορρύθμιση των προδιαγραφών που εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον και η εναρμόνιση τους στο χαμηλότερο κοινό παρανομαστή σε όφελος των πολυεθνικών εταιριών.
Β) Με την ΤΤΙΡ τίθενται «σε αμφιβολία» θεμελιώδη εργασιακά δικαιώματα (συλλογικές συμβάσεις, συνθήκες εργασίας, συνδικαλιστικές ελευθερίες, κά) των οποίων η εφαρμογή μπορεί να δημιουργήσει «διαφυγόντα κέρδη» στις πολυεθνικές. Το αποτέλεσμα θα είναι η απώλεια θέσεων εργασίας (εμπειρία NAFTA), μείωση μισθών, αποδιάρθρωση συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης και συνεχής πίεση «προς τα κάτω» των εργατικών δικαιωμάτων, με στόχο μείωση τουκόστους εργασίας και αύξηση κερδών
Γ) Με την ΤΤΙΡ προωθείται η απορρύθμιση των κανόνων ασφάλειας τροφίμων. Οι ευρωπαϊκές αγορές θα κατακλυστούν από ακατάλληλα «εν πολλοίς» τρόφιμα από τις ΗΠΑ (κρέατα με ορμόνες, χλωριωμένα πουλερικά, κά), ενώ θα ανοίξουν πλήρως οι πόρτες στην παραγωγή και εμπορία «γενετικά τροποποιημένων προϊόντων» (μεταλλαγμένων), σε βάρος της διατροφικής ασφάλειας λαών, παραγωγών και καταναλωτών. Στο στόχαστρο βρίσκεται η «αρχή της προφύλαξης» η οποία δίνει το δικαίωμα απόσυρση ενός προϊόντος, εφ’ όσον υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις για επιβλαβείς δράσεις στην δημόσια υγεία και στο περιβάλλον, μέχρις ότου η εταιρία αποδείξει ότι δεν είναι επικίνδυνο, …..αντί να αποδειχτεί εκ των υστέρων από τις δημόσιες αρχές ή τους καταναλωτές, κάτι που ισχύει στις ΗΠΑ.
Δ) Στον τομέα του περιβάλλοντος, στόχος είναι η απορρύθμιση των περιβαλλοντικών κανόνων προς χαμηλότερα στάνταρτ, με απόρριψη της αρχή της προφύλαξης στη χρήση τοξικών χημικών ουσιών και στην αντικατάσταση του ευρωπαϊκού συστήματος REACH με το αμερικάνικο TSCA, που είναι χαλαρότερων προδιαγραφών, με απρόβλεπτες συνέπειες στο περιβάλλον.
Ε) Επίσης με την δημιουργία της ΤΤΙΡ, οι πολυεθνικές εταιρίες θα μπορούν να σέρνουν στα διεθνή δικαστήρια τις εθνικές κυβερνήσεις, ζητώντας αποζημιώσεις για διαφυγόντα κέρδη, από πράξεις και ενέργειες δημοσίων αρχών ή κοινωνικών οργανώσεων, ακόμα και σε περιπτώσεις που επιδιώκονται κοινωνικοί, περιβαλλοντικοί ή αναπτυξιακοί στόχοι. Με το υπάρχον σήμερα καθεστώς, μόνο ένα κυρίαρχο κράτος μπορεί να άγει ένα άλλο σε διεθνές δικαστήριο. Ήδη με βάση τις υπάρχουσες διμερείς συμφωνίας, ο αριθμός των πολυεθνικών που έχουν μηνύσει εθνικά κράτη, φθάνει τις 5.060 και το ύψος των αποζημιώσεων που διεκδικούν ανέρχεται σε 1,7 δις €. Στην Ελλάδα έχουμε την περίπτωση της Postova Bank Σλοβακίας, που αμφισβήτησε το δικαίωμα «κουρέματος» των ελληνικών ομολόγων στα πλαίσια του PSI και διεκδικεί πλήρη αποζημίωση από το δικαστήριο διαιτησίας της Παγκόσμιας Τράπεζας. Με την προώθηση της ΤΤΙΡ Συμφωνίας, η πρακτική αυτή θα γενικευτεί, με αποτέλεσμα την ευθεία αμφισβήτηση της εθνικής και λαϊκής κυριαρχίας, με αντίστοιχες κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές συνέπειες.
ΣΤ) Με την ΤΤΙΡ θα αποδυναμωθούν οι ρυθμίσεις για τα προσωπικά δεδομένα και θα είναι ευκολότερη η πρόσβαση προς εμπορική χρήση. Επίσης θα ενταθούν οι έλεγχοι στη γνώση και στα «πνευματικά δικαιώματα» και θα αμφισβητηθεί η αρχή της εξαίρεσης στα «πολιτιστικά προϊόντα». Θα επέλθει επίσης περιορισμός της ελεύθερης πρόσβασης των πολιτών στο διαδίκτυο στο όνομα της «καταπολέμησης της πειρατείας», καθώς αμφισβήτηση ελέγχων και ρυθμίσεων στη λειτουργία των χρηματοπιστωτικών αγορών (φόρος Tobin, κά).
Ζ) Τέλος η επίλυση διαφορών μεταξύ κρατών και εταιριών, θα γίνεται σε διεθνή δικαστήρια αμφιβόλου αξιοπιστίας (ISDS - Investor State Dispute Settlement), που κυριαρχούνται από εκπροσώπους εταιριών και προσδίδουν στο υπερεθνικό κεφάλαιο νομική υπόσταση ισοδύναμη του κράτους.
4. ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΟΥΝ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΙΝΗΜΑΤΑ
Η προοπτική δημιουργίας μιας «κοινής αγοράς» μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ, θέτει εξ’ αρχής στο τραπέζι αφετηριακά ζητήματα για το μέλλον των ευρωπαϊκών λαών και τη διασφάλιση θεμελιωδών εργασιακών και πολιτικών δικαιωμάτων. Είναι προφανές ότι η διαδικασία «οικονομικής ενοποίησης», εξυπηρετεί τα συμφέροντα των ηγετικών ομάδων του παγκοσμιοποιημένου χρηματιστικού κεφαλαίου, που έχει ως σημαία τα δόγματα του νεοφιλελευθερισμού. Και μόνο το γεγονός ότι το 60% του παγκόσμιου ΑΕΠ θα ελέγχεται στην ουσία από τη «διατλαντική οικονομική ελίτ» των ΗΠΑ-ΕΕ έχοντας στρατιωτικό βραχίονα το ΝΑΤΟ και «πολιορκητικό κριό» τη νεοφιλελεύθερη πολιτική, αποτελεί κίνδυνο για τις ελευθερίες και τα δικαιώματα των λαών και εργαζόμενων των δύο πλευρών του Ατλαντικού και εντέλει της υφηλίου.
Η πρόσφατη ανάλυση της γερμανικής εφημερίδας «Handelslatt» (Ημερησία 23.2.14), που θεωρεί ότι «το σκουριασμένο νόμισμα της εθνικής κυριαρχίας χάνει σταθερά την αξία του στην εποχή της παγκοσμιοποίησης» και ρίχνει το σύνθημα «εμπρός για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Δύσης» με «θεμέλιο τις αξίες της δημοκρατίας και της οικονομίας της αγοράς» που θα «καθοδηγούνται από την σκέψη της ολοκλήρωσης και όχι του διαχωρισμού», δίνει τη μακροπρόθεσμη προοπτική του σχεδίου ΤΤΙΡ. Οι εμπειρίες από την πορεία της ευρωπαϊκής ενοποίησης, και ιδιαίτερα το εγχείρημα της «ευρωζώνης» (η πλέον προωθημένη βαθμίδα καπιταλιστικής ολοκλήρωσης), διευκολύνουν από θεωρητική και μεθοδολογική άποψη, στην πρόβλεψη των συνεπειών δημιουργίας της ΤΤΙΡ και την αναγκαιότητα αποτροπής της και επεξεργασίας αντίστοιχα εκ μέρους της Αριστεράς και των κοινωνικών κινημάτων, βιώσιμης εναλλακτικής προοπτικής.
Η προσέγγιση ΕΕ-ΗΠΑ με τους όρους που γίνεται, θα είναι σε βάρος των λαών και εργαζόμενων των δύο περιοχών και πρέπει εξ’ αρχής να είμαστε αποφασιστικά αντίθετοι. Όσον αφορά την αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων της διεθνούς οικονομικής συνεργασίας, αυτή μπορεί να επιτευχθεί με διμερές και πολυμερείς συμφωνίες, στη βάση της ισότιμης συνεργασίας και του αμοιβαίου οφέλους μεταξύ χωρών, αποφεύγοντας τις αρνητικές συνέπειες που θα έχει μια συμφωνία ΤΤΙΡ. Η προώθηση αυτού του στόχου είναι υπόθεση των προοδευτικών και αριστερών δυνάμεων και κοινωνικών κινημάτων σε κάθε χώρα, με τη δημιουργία ευρύτερων συσπειρώσεων και μετώπων αντίστασης κατά των δυνάμεων του χρηματιστικού κεφαλαίου και των πολιτικών εκφραστών τους σε εθνικό και υπερεθνικό επίπεδο. Οι υπάρχουσες ιστορικές εμπειρίες από τέτοιες θετικές μορφές διμερούς και πολυμερούς συνεργασίας μεταξύ χωρών, δείχνουν την κατεύθυνση που πρέπει να κινηθεί κάθε χώρα και η Ελλάδα στο εγγύς και απώτερο μέλλον.
5. ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΜΕΣΑ
Α) Κατ’ αρχήν ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να πάρει άμεσα θέση κατά της δημιουργίας της λεγόμενης «Διατλαντικής Εταιρικής Σχέσης Εμπορίου & Επενδύσεων» (TTIP).
Β) Να πάρει πρωτοβουλία για τη συζήτηση και καθορισμού θέσης στα πλαίσια του Κόμματος της Ευρωπαϊκής Αριστεράς, καθώς και της αριστερής ομάδας (GUE) στο Ευρωκοινοβούλιο.
Γ) Να ξεκινήσει καμπάνια ενημέρωσης για τις συνέπειες της προωθούμενης Συμφωνίας ΤΤΙΡ με σχετική αρθρογραφία, εκδηλώσεις, ενημερωτικά φυλλάδια, κά.
Δ) Να ενθαρρύνει πρωτοβουλίες ανάπτυξης κοινής δράσης κοινωνικών κινημάτων, κατά της συγκεκριμένης Συμφωνίας, που συρρικνώνει την εθνική και λαϊκή κυριαρχία και δημιουργεί δυσμενέστερους όρους εργασίας, απασχόλησης και ταξικής πάλης των εργαζόμενων και του ελληνικού λαού.
Ε) Τέλος να επεξεργαστεί πιο συγκεκριμένα τη θέση του σε βασικά ζητήματα που θίγει η ατζέντα της δημιουργίας «Διατλαντικής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών».
*Ο Γιάννης Τόλιος είναι μέλος της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ και διδάκτωρ οικονομικών επιστημών

[1]. Τελευταία αναπτύσσεται μια πλούσια φιλολογία γύρο από τη Συμφωνία ΤΤΙΡ. Μια ενδιαφέρουσα προσέγγιση γίνεται από τον John Hilary στην μπροσούρα: «Διατλαντική Εταιρική Σχέση Εμπορίου και Επενδύσεων», έκδοση Ιδρύματος «Ρόζα Λούξεμπουργκ». Παρά την τεκμηριωμένη ανάλυση, η θεώρηση των σχέσεων ΕΕ-ΗΠΑ, περιορίζεται κυρίως στην «de jure» (θεσμική πλευρά) και παραγνωρίζεται ή υποτιμάται η «de facto» (αντικειμενική πλευρά). Η πρώτη αποτελεί την νεοφιλελεύθερη απάντηση των δυνάμεων του πολυεθνικού κεφαλαίου στις τάσεις διεθνοποίησης της οικονομικής ζωής, η οποία προφανώς δεν αντιστοιχεί στα συμφέροντα των λαών και των εργαζόμενων οι οποίοι δίνουν τη δική τους απάντηση στην αντικειμενική τάση της διεθνοποίησης, που είναι και ο στόχος του παρόντος κειμένου.
Read more...
 
Αριστερή Διέξοδος © 2011 DheTemplate.com & Main Blogger. Supported by Makeityourring Diamond Engagement Rings

You can add link or short description here

Google+