AristeriDiexodos. Powered by Blogger.
 
Thursday, December 19, 2013

ΤΟ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ ΤΗΣ ΔΕΗ ΞΕΚΙΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ

0 comments
Πηγή: http://iskra.gr

Σε συνέχεια των ιδιωτικοποιήσεων βασικών κρατικών υποδομών όπως τα λιμάνια (ΟΛΠ), τα εθνικά οδικά δίκτυα, τα δίκτυο φυσικού αερίου (ΔΕΣΦΑ), αμέσως μετά την πώληση του ΟΠΑΠ, της Αγροτικής Τράπεζας, το κλείσιμο της ΕΡΤ και δεκάδων σχολείων και νοσοκομείων, τρόικα και κυβέρνηση προχωρούν τώρα και στην ιδιωτικοποίηση-εκποίηση της ΔΕΗ, που είναι η πλέον στρατηγικής σημασίας επιχείρηση της χώρας.
Σύμφωνα με το ΦΕΚ Α168/24-07-2013 “Έγκριση Αναδιάρθρωσης και Αποκρατικοποίησης της Δ.Ε.Η. Α.Ε.” πρώτα στη λίστα αποκρατικοποίησης είναι τα δίκτυα μεταφοράς υψηλής τάσεως τα οποία κατέχει και διαχειρίζεται ο ΑΔΜΗΕ Α.Ε., 100% θυγατρική εταιρία της ΔΕΗ Α.Ε.
Αντίστροφη μέτρηση για την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ σηματοδοτεί το νομοσχέδιο για την πώληση του ΑΔΜΗΕ, της θυγατρικής της στα δίκτυα ηλεκτρισμού, με το 66% να περνά σε στρατηγικό επενδυτή και το 34% στο Δημόσιο.
Στο νομοσχέδιο «Ρύθμιση Θεμάτων της ΑΔΜΗΕ ΑΕ» του ΥΠΕΚΑ, που δόθηκε σε δημόσια διαβούλευση, (έως 20/12) από τον υφυπουργό Ενέργειας, Ασημάκη Παπαγεωργίου,προβλέπεται η πώληση του ΑΔΜΗΕ, ο οποίος διαχειρίζεται τα περίπου 11.100 χιλιόμετρα υπέργειων, υπόγειων και υποθαλάσσιων δικτύων πανελλαδικά που μεταφέρουν την ενέργεια από τις μονάδες παραγωγής της ΔΕΗ.
ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΟΙΑ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ
Ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ Α.Ε.) είναι 100% θυγατρική εταιρεία του Ομίλου ΔΕΗ Α.Ε. Η εταιρία συστάθηκε την 1η Φεβρουαρίου 2012, βάσει του νόμου 4001/2011 για την «απελευθέρωση των αγορών» και σε συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2009/72/ΕΚ που επέβαλε το νομικό και λειτουργικό διαχωρισμό των μονοπωλιακών δραστηριοτήτων Μεταφοράς και Διανομής καθετοποιημένων επιχειρήσεων ηλεκτρικής ενέργειας (ΗΕ), όπως ήταν η ΔΕΗ, προκειμένου η παραγωγή, μεταφορά και διάθεση ηλεκτρικής ενέργειας να αποκτήσουν πλήρως αγοραίο χαρακτήρα και το ηλεκτρικό ρεύμα να αντιμετωπίζεται ως εμπόρευμα και όχι πλέον ως κοινωνικό αγαθό.
Σκοπός της ύπαρξης του ΑΔΜΗΕ (Ν. 4001/2011) είναι να διαχειρίζεται, να λειτουργεί, να συντηρεί, να επεκτείνει και να ενισχύει το Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, ώστε να διασφαλίζεται ο εφοδιασμός της χώρας μας με ηλεκτρική ενέργεια με τρόπο ασφαλή, αποδοτικό και αξιόπιστο.
Όλα τα παραπάνω οφείλει να τα κάνει με υψηλή αποδοτικότητα, με βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων, με γνώμονα την ανάπτυξη της χώρας προς το δημόσιο όφελος, ώστε να είναι παράγοντας ανάπτυξης με οικονομικούς, κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς όρους.
Στις αρμοδιότητες του εμπίπτει η λειτουργία του συστήματος (το πρόγραμμα κατανομής μονάδων παραγωγής και των εισαγωγών/εξαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας, ο καθορισμός επικουρικών υπηρεσιών για την ασφάλεια του συστήματος), ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η συντήρηση του συστήματος μεταφοράς 150/400kV, με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται πρόσβαση σε παραγωγούς και καταναλωτές υψηλής τάσεως (μεγάλες βιομηχανικές μονάδες).
Ταυτόχρονα ο ΑΔΜΗΕ διαχειρίζεται το σύνολο σχεδόν των μηχανισμών χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας  (το σύστημα μετρήσεων της διακινούμενης ενέργειας, την εκκαθάριση αποκλίσεων ημερήσιας αγοράς, το μηχανισμό διασφάλισης επάρκειας ισχύος και την αγορά επικουρικών υπηρεσιών )ενώ είναι υπεύθυνος για τη διενέργεια του διασυνοριακού εμπορίου.
Ο ΑΔΜΗΕ είναι η ραχοκοκαλιά της ηλεκτρικής βιομηχανίας της χώρας καθώς συνδέει τις μονάδες ηλεκτροπαραγωγής με τους Υ/Σ διανομής και τον τελικό καταναλωτή.
ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ
Αμέσως μετά θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες ιδιωτικοποίησης της «μικρής ΔΕΗ», της εταιρείας δηλαδή στην οποία θα εισφερθεί το 30% των μονάδων και του χαρτοφυλακίου της σημερινής επιχείρησης, ενώ η πορεία αποκρατικοποίησης της ΔΕΗ αναμένεται να ολοκληρωθεί σε τρίτη φάση με την πώληση σε στρατηγικό επενδυτή του 17% της μητρικής επιχείρησης.
Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, η ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ, που σήμερα ελέγχεται κατά 100% από τη ΔΕΗ, θα γίνει σε μία φάση. Το 66% θα πουληθεί σε στρατηγικό επενδυτή και το 34% στο Δημόσιο, που έτσι θα διατηρήσει την καταστατική μειοψηφία στον έλεγχο των δικτύων μεταφοράς. Ο έλεγχος επί του 34% θα ασκείται από διαφορετικό φορέα του Δημοσίου και όχι από τη ΔΕΗ ή θυγατρική της.
Το τίμημα για το 34% των μετοχών θα εξαρτηθεί από το ποσό που θα καταβάλλει ο ιδιώτης για το 66% και θα μπορεί να συμψηφιστεί με οφειλές κάθε είδους της ΔΕΗ προς το Δημόσιο (φόροι, τέλη ακόμα και μελλοντικές απαιτήσεις κλπ).
Ακριβώς επειδή το Δημόσιο δεν έχει χρήματα για να αποκτήσει το 34% από τη ΔΕΗ, προβλέπεται ότι το ποσό εξαγοράς που θα κληθεί να καταβάλει θα συμψηφιστεί με μια σειρά οφειλές που έχει η ΔΕΗ προς αυτό (όπως οφειλόμενοι φόροι, τέλη κτλ.), συμπεριλαμβανόμενων και πιθανών μελλοντικών απαιτήσεων (π.χ., τέλος λιγνίτη).
Σημειώνεται ότι το νομοσχέδιο δεν αντιμετωπίζει το ζήτημα της ενσωματωμένης περιουσίας του ασφαλιστικού ταμείου που διεκδικούν οι εργαζόμενοι στη ΔΕΗ.
Επειδή ακριβώς έχει εγκαταλειφθεί το αρχικό πλάνο που προέβλεπε πώληση σε πολλές φάσεις, το ΥΠΕΚΑ ευελπιστεί η πώληση του ΑΔΜΗΕ να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο ως τον προσεχή Ιούνιο.
ΟΙ ΟΡΟΙ
Δυνατότητα να διεκδικήσουν τον ΑΔΜΗΕ έχουν μόνο εταιρείες που διαχειρίζονται δίκτυα ηλεκτρισμού και όχι όσες εμπορεύονται ρεύμα, όπως προβλέπει η κοινοτική νομοθεσία για λόγους ανταγωνισμού. Στις αρχές Νοεμβρίου, κατά τη συνάντηση που είχε με τον πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά ο επικεφαλής της ιταλικής Τerna, της εταιρείας που διαχειρίζεται τα δίκτυα μεταφοράς της χώρας, εξέφρασε την επιθυμία του να διεκδικήσει τον ΑΔΜΗΕ. Το ίδιο είχαν κάνει παλαιότερα εκπρόσωποι των εταιρειών διαχείρισης δικτύων της Ολλανδίας, του Βελγίου.
ΑΝΤIΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ
Σχετικά με τη δρομολογούμενη ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ, η ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ ανακοίνωσε:
“Αδιαφορώντας για τις επιπτώσεις της απόφασής της στην Εθνική Ασφάλεια, την Ελληνική Οικονομία και την Κοινωνική Συνοχή, η συγκυβέρνηση βιάζεται να ξεπουλήσει τα Δίκτυα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. Ήδη, το σχέδιο για την πώληση του ΑΔΜΗΕ βρίσκεται στη Βουλή και όπως φαίνεται, θέλουν να κλείσουν το θέμα με συνοπτικές διαδικασίες. Δεν είναι η πρώτη φορά.
Όμως ακόμα και μια κυβέρνηση, όπως αυτή που θα μείνει και ως η κυβέρνηση των «Προεδρικών Διαταγμάτων», δεν μπορεί να μεταχειρίζεται την πώληση μιας βασικής και κρίσιμης , για την Εθνική Ασφάλεια και την Οικονομία, υποδομής όπως είναι τα Δίκτυα Μεταφοράς, σαν …αγορανομική διάταξη! Η κυβέρνηση προωθεί το ξεπούλημα του ΑΔΜΗΕ όταν είναι γνωστό ότι στις περισσότερες χώρες τα Δίκτυα Μεταφοράς του κοινωνικού αγαθού της ενέργειας είναι υπό δημόσιο έλεγχο.
Η κυβέρνηση δείχνει να αντιδρά σπασμωδικά σε κάθε παράλογη και ανεδαφική εντολή της Τρόικας και να υιοθετεί θέσεις που θα προκαλέσουν ανεπανόρθωτη ζημιά στο Δημόσιο Συμφέρον.
Την ώρα που η βιομηχανική παραγωγή της χώρας μας αλλά και συνολικά η Ελληνική Οικονομία βρίσκεται σε ύφεση και η ΔΕΗ έπρεπε να λειτουργεί ως μοχλός παραγωγικής ανασυγκρότησης της Οικονομίας και Ανάπτυξης της χώρας και προς όφελος του λαού μας , η κυβέρνηση προχωρά στη διάλυσή της. Η πώληση του ΑΔΜΗΕ και συνολικά η επιχείρηση διάλυσης του Ομίλου ΔΕΗ είναι απόφαση καταστροφική για την Οικονομία και τους Έλληνες καταναλωτές.
Οι εργαζόμενοι στον Όμιλο ΔΕΗ πιστεύουμε ότι η διασφάλιση του Δημόσιου χαρακτήρα της ΔΕΗ και των Δικτύων είναι ο κεντρικός πυλώνας μιας εθνικής στρατηγικής για τον μέλλον της Ηλεκτρικής Ενέργειας στη χώρα μας και θεωρούμε ότι λόγοι Εθνικής Ασφάλειας αλλά και Ενεργειακής Ασφάλειας επιβάλλουν την ανεξαρτησία του ΑΔΜΗΕ υπό την εποπτεία του Δημοσίου. Η πώληση του ΑΔΜΗΕ δεν εξυπηρετεί το Δημόσιο Συμφέρον.
Αντίθετα προκαλεί τεράστια ζημιά στην πατρίδα μας που θα χάσει κρίσιμες, νευραλγικές υποδομές όχι μόνο για την Ανάπτυξη και την Οικονομία αλλά και για την Εθνική Ασφάλεια. Η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ μαζί με τους Συλλόγους-μέλη της και τους χιλιάδες εργαζομένους που εκπροσωπούν εκφράζουμε την έντονη αντίθεσή μας στην πώληση των Δικτύων Μεταφοράς Η/Ε (ΑΔΜΗΕ) και καλούμε τους εργαζόμενους αλλά και τους Έλληνες καταναλωτές σε ένα κοινό μέτωπο για την παραμονή του ΑΔΜΗΕ υπό δημόσιο έλεγχο προς όφελος της πατρίδας μας και των εκατομμυρίων Ελλήνων καταναλωτών.
Οι εργαζόμενοι του Ομίλου ΔΕΗ θα αντιδράσουμε – θα αγωνιστούμε με κάθε μορφής αγώνα (Νομικό – Απεργιακό) απέναντι στην απόφαση της κυβέρνησης. Η πώληση δημόσιας περιουσίας είναι υπόθεση ολόκληρου του ελληνικού λαού, το ξεπούλημα των δικτύων μεταφοράς του ΑΔΜΗΕ είναι αιτία πολέμου. Θα προστατέψουμε τη δημόσια περιουσία και θα αγωνιστούμε – θα αντισταθούμε – θα νικήσουμε”.
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΠΕΤΡΑΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ Κ.Ο ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ
Θέμα: «ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΈΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ»
Για το απαράδεκτο Νομοσχέδιο που έθεσε, το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, σε δημόσια διαβούλευση μέχρι την Παρασκευή(!!!!) για την πώληση του ΑΔΜΗΕ η ΑΠΑΝΤΗΣΗ του ΣΥΡΙΖΑ είναι σαφής και συγκεκριμένη:
ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟ ΑΥΤΌ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ. Κυρίες και Κύριοι της κυβέρνησης δεν έχετε κανένα δικαίωμα να πουλήσετε τον ΑΔΜΗΕ και την ΔΕΗ. Παραβιάζετε ακόμα και τις προγραμματικές δεσμεύσεις του κου Σαμαρά ο οποίος είχε δηλώσει ότι τα δίκτυα δεν πωλούνται.
Ο ΑΔΜΗΕ πρέπει να παραμείνει 100% δημόσια επιχείρηση.
Ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί τους εργαζομένους στον ΑΔΜΗΕ και την ΔΕΗ, καλεί όλο τον ελληνικό λαό να ξεσηκωθεί για να σταματήσει, αυτό το έγκλημα.
Τονίζουμε με απόλυτο σαφή και κατηγορηματικό τρόπο ότι Ο ΣΥΡΙΖΑ θα κάνει ότι είναι δυνατόν για να αποτρέψει αυτό το εγκληματικό ξεπούλημα.
ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

Leave a Reply

 
Αριστερή Διέξοδος © 2011 DheTemplate.com & Main Blogger. Supported by Makeityourring Diamond Engagement Rings

You can add link or short description here

Google+