AristeriDiexodos. Powered by Blogger.
 
Tuesday, July 16, 2013

ΠΛΗΘΟΣ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜ/ΔΙΟΥ-ΤΕΡΑΤΟΣ ΓΙΑ ΟΤΑ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

0 comments
...ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ!
Π.ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ :«ΤΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΝΕΙ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΕ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ»
ΔΕΙΤΕ ΖΩΝΤΑΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ-ΚΑΡΜΑΝΙΟΛΑ (ΕΔΩ)
Αντισυνταγματικές έκρινε τις διατάξεις τουπολυνομοσχεδίου-τέρατος για τους ΟΤΑ τοεπιστημονικό συμβούλιο της Βουλής ενώ κάνειπαρατηρήσεις σχεδόν σε όλα τα άρθρα του, και κυρίως αυτά που αφορούν τους Δήμους.

Συγκεκριμένα τις διατάξεις που αφορούν τη "διαθεσιμότητα" των υπαλλήλων, στη δυνατότητα του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης να προχωρά στην αξιολόγηση των υπαλλήλων, στη συγκρότηση του Παρατηρητηρίου για την κατάθεση των προϋπολογισμών των ΟΤΑ, γιατί όπως υποστηρίζει το Συμβούλιο καταργείται η οικονομική αυτοτέλεια στους Δήμους.
Επίσης το Επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής κρίνει αντισυνταγματική τη διάταξη για την ασυλία των μελών του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, όπως επίσης έκρινε ως αντισυνταγματικές πολλές εκ των φορολογικών διατάξεων.

Όσον αφορά τις επισημάνσεις του Επιστημονικού Συμβουλίου αξίζει να αναφερθούν, μεταξύ άλλων, τα εξής:
- Για την "διαθεσιμότητα", στην έκθεση τονίζεται ότι δεν στοιχειοθετείται το ορισμένο των εξουσιοδοτήσεων που παρέχονται στους υπουργούς Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και τον εκάστοτε αρμόδιο υπουργό «να προβαίνουν σε κατάργηση ή σύσταση θέσεων ανά κατηγορία ή ειδικότητα σε υπουργεία, αυτοτελείς δημόσιες υπηρεσίες, αποκεντρωμένες διοικήσεις, ΟΤΑ» κλπ. Μάλιστα, το Επιστημονικό Συμβούλιο παρατηρεί ότι η θέσπιση δυνατότητας σύστασης και κατάργησης οργανικών θέσεων σε ΟΤΑ α' και β' βαθμού με κοινές υπουργικές αποφάσεις συνιστά περιορισμό ή κάμψη της διοικητικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ.
- Για την "κινητικότητα", η επιστημονική υπηρεσία της Βουλής υπενθυμίζει τους «προβληματισμούς» που έχει διατυπώσει και στο παρελθόν «σχετικώς με το εάν μέσω της κινητικότητας παύει να εφαρμόζεται ο θεσμός της μετάθεσης του υπαλλήλου, ο οποίος συνοδεύεται από σειρά συνταγματικών εγγυήσεων διότι ενδέχεται να περικλείει κινδύνους για τα συνταγματικώς κατοχυρωμένα βιοτικά συμφέροντα του υπαλλήλου». Και επισημαίνει ότι ο προβληματισμός αυτός «ισχύει και εν προκειμένω.
- Για το λεγόμενο Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ, το οποίο μάλιστα θα παρέχει γνώμη επί των σχεδίων προϋπολογισμών των ΟΤΑ, στο πλαίσιο του Μεσοπρόθεσμου, διατυπώνονται ενστάσεις καθώς θεωρείται ότι το πλέγμα αρμοδιοτήτων και παρεμβάσεων που θεσμοθετείται με την προτεινόμενη ρύθμιση «εγείρει προβληματισμό ως προς το εάν οδηγεί σε περιορισμό ή κάμψη της διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ οι οποίες εμπίπτουν στο συνταγματικό ρυθμιστικό πεδίο.
- Για τους συντελεστές επιβολής φόρου στα εισοδήματα από μισθωτή εργασία και συντάξεις, υπογραμμίζεται ότι δεν περιλαμβάνουν αφορολόγητο κλιμάκιο εισοδήματος για καμία κατηγορία εισοδήματος, ενώ ειδικώς για εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες μέχρι 42.000 ευρώ αντί της θέσπισης αφορολόγητου ποσού εισοδήματος, προβλέπεται μείωσή του βάσει της προτεινόμενης κλίμακας αναλογούντος φόρου, αντιστρόφως ανάλογη του ύψους του εισοδήματος αυτού.
- Για την κατάργηση του αφορολόγητου ποσού εισοδήματος ή τη θέσπιση αφορολόγητου ποσού εισοδήματος το οποίο είναι χαμηλότερο από το ελάχιστο όριο διαβίωσης του φορολογουμένου, η έκθεση του Επιστημονικού Συμβουλίου υπογραμμίζει ότι «ενδεχομένως δεν είναι συμβατή με την αρχή της φορολόγησης βάσει της φοροδοτικής ικανότητας, τον σεβασμό της αξίας του ανθρώπου και την υποχρέωση προστασίας της οικογένειας και της παιδικής ηλικίας».
- Για τον προσδιορισμό της έννοιας του φορολογητέου εισοδήματος και την καθιέρωση του συστήματος των χωριστών κατηγοριών εισοδήματος που φορολογούνται, στην έκθεση αναφέρεται ότι «ανακύπτει ζήτημα ως προς το εάν η εφαρμογή διαφορετικής κλίμακας φορολογικών συντελεστών ανά κατηγορία εισοδήματος συνάδει προς τις αρχές της καθολικότητας του φόρου και της φορολόγησης με βάση τη φοροδοτική ικανότητα, υπό την έννοια ότι αυτό το σύστημα φορολογίας, υπό προϋποθέσεις, άγει σε διαφορετική φορολογική επιβάρυνση εισοδημάτων ιδίου ύψους αναλόγως της πηγής από την οποία προέρχονται, καθώς επίσης και σε βαρύτερη φορολογική επιβάρυνση φορολογουμένων με μικρότερο εισόδημα προερχόμενο από μια πηγή εν σχέσει προς άλλους με μεγαλύτερο εισόδημα το οποίο προέρχεται από περισσότερες πηγές».
ΚΕΔΕ ΚΑΙ ΠΟΕ-ΟΤΑ ΘΕΩΡΟΥΝ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΤΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ
Αξίζει να επισημανθεί ότι πριν 4 ημέρες η ΚΕΔΕ και η ΠΟΕ-ΟΤΑ είχαν εκτιμήσει ότι τοπολυνομοσχέδιο είναι αντισυνταγματικό.
Μάλιστα,ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Κ. Ασκούνης τόνισε ότι οι ρυθμίσεις του πολυνομοσχεδίου είναι αντισυνταγματικές και καταργούν την αυτοτέλεια της Αυτοδιοίκησης, ενώ στόχος της κυβέρνησης είναι η επιτροπεία των Δήμων. Ζήτησε μάλιστα την απόσυρση των επίμαχων άρθρων.
Όπως τόνισε, τα χαρακτηριστικά του πολυνομοσχεδίου είναι «αντισυνταγματικότητα και γραφειοκρατική πολιτική», αλλά και επιστροφή στο «συγκεντρωτικό κράτος». Πρόκειται για «ανεφάρμοστες διατάξεις, που συντάχθηκαν από κάποιους που έχουν άγνοια πως λειτουργούν οι Δήμοι», είπε χαρακτηριστικά.
Ο κ. Ασκούνης εξέφρασε την αντίθεση της ΚΕΔΕ για την κατάργηση αρμοδιοτήτων και υπηρεσιών, επισημαίνοντας ότι «η μεταφορά αρμοδιοτήτων από την Αυτοδιοίκηση στο κράτος έρχεται σε αντίθεση με το Σύνταγμα και το ευρωπαϊκό κεκτημένο» και ότι «διευρύνονται οι διατάξεις για επιτροπεία στους Δήμους, καταστρατηγείται το Σύνταγμα που λέει ότι ο έλεγχος είναι νομιμότητας και όχι σκοπιμότητας». Πρότεινε να συσταθεί άμεσα ανεξάρτητη επιτροπή αξιολόγησης που θα αξιολογήσει τα υπουργεία και τους φορείς τους για να ξεκινήσει ο διάλογος.
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ-ΚΑΡΜΑΝΙΟΛΑ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΕ Η ΕΝΣΤΑΣΗ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΨΗΦΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΗΣ ΣΥΓΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Συνεχίζεται σήμερα Τρίτη (16/7) στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί του πολυνομοσχεδίου-τέρατος του υπουργείου Οικονομικών, που έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων!
Νωρίτερα, με τις ψήφους των βουλευτών της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ απορρίφθηκε η ένσταση αντισυνταγματικότητας που υπέβαλαν ο ΣΥΡΙΖΑ και οι Ανεξάρτητοι Έλληνες για πέντε διατάξεις του πολυνομοσχεδίου.
Η ένσταση υπερψηφίστηκε από τα κόμματα της αντιπολίτευσης και την ΔΗΜΑΡ.
Η ένσταση που κατατέθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ και τους ΑΝΕΛ αφορούσε τις διατάξεις:
  • για την εξασφάλιση του αστικού και ποινικού ακαταδίωκτου για τα μέλη του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (άρθρο 74)
  • την ίδρυση Παρατηρητηρίου αξιολόγησης και ελέγχου του προϋπολογισμού των ΟΤΑ (άρθρο 76)
  • για τη διαθεσιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων (δικαίωμα του ενός εκάστου υπουργού από κοινού με τον υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης να καταργούν ή να συστήνουν θέσεις στον ευρύτερο δημόσιο τομέα - άρθρο 90)
  • τη ρύθμιση για τον επανακαθορισμό της διαδικασίας διενέργειας υποχρεωτικών μετατάξεων (κινητικότητα - άρθρο 91)
  • τον προσδιορισμό του κατώτερου μισθού από το υπουργικό συμβούλιο (άρθρο 103)
  • την δικαστική προστασία των εργαζομένων και την αίτηση λήψης ασφαλιστικών μέτρων (άρθρο 105) και υποχρεωτική εκδίκαση των αγωγών για άκυρη απόλυση εργαζομένων με σχέση εξαρτημένης εργασίας μέχρι το τέλος του 2013, παράλληλα με κατάργηση της δυνατότητας δικαστικής επιβολής της προσωρινής απασχόλησης εργαζομένου, σε περίπτωση υπερημερίας του εργοδότη ως προς την αποδοχή της εργασίας του (άρθρο 106).
Το άρθρο 106, όπως επεσήμανε ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Μητρόπουλος, «απαγορεύει να προστατευτούν δικαστικά όσοι έχουν μακροχρόνιες (20-30 χρόνια) συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου με το Δημόσιο - και απολύονται».
«Η διάταξη συνιστά ανεπίτρεπτη παρέμβαση του νομοθέτη σε εκκρεμείς δίκες» εκτίμησε και η εισηγήτρια των Ανεξαρτήτων Ελλήνων Χρυσούλα Γιαταγάνα.
Οι εισηγητές των δύο κομμάτων της αντιπολίτευσης επικαλέστηκαν και παρατηρήσεις του Επιστημονικού Συμβουλίου της Βουλής για τα παραπάνω άρθρα, εκτιμώντας πως συνηγορούν για το ασυμβίβαστο των παραπάνω διατάξεων με το Σύνταγμα.
Από πλευράς ΝΔ ανέλαβε να απαντήσει ο Ανδρέας Κουτσούμπας, ο οποίος παραδέχθηκε πως κάποιες από τις διατάξεις του πολυνομοσχεδίου «κινούνται στο όριο της συνταγματικότητας» - κατηγόρησε, ωστόσο, την αντιπολίτευση πως «έχει κάνει έθιμο την κατάθεση ενστάσεων αντισυνταγματικότητας, με επιδίωξη να μπλοκάρει την εξυγίανση του δημοσίου βίου».
Ο κ. Κουτσούμπας κατηγόρησε ειδικότερα τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ για την επιλογή τους να συναντηθούν με τους διαδηλωτές της πλατείας Συντάγματος, ξεκινώντας με πανό από το ίδιο το Κοινοβούλιο: «Ανοίγετε τον ασκό του Αιόλου. Αύριο θα τους φέρετε μέσα στη Βουλή» σχολίασε.
Όσον αφορά στο Επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής, ο εισηγητής της ΝΔ εκτίμησε πως δεν είναι κατηγορηματικό και «πουθενά δεν μιλά ευθέως για αντισυνταγματικότητα».
Ανταπαντώντας από πλευράς ΣΥΡΙΖΑ, ο Π.Λαφαζάνης παρατήρησε πως «το πολυνομοσχέδιο μεταμορφώνει το καθεστώς σε δικτατορία» και κάλεσε τους βουλευτές της συμπολίτευσης «να ορθώσουν το ανάστημά τους», πιστοί στον όρκο που έχουν δώσει για πιστή τήρηση του Συντάγματος.
«Η υπερβολή δεν οδηγεί πουθενά. Μόνον σε πολώσεις» απάντησε ο Πάρις Κουκουλόπουλος (ΠΑΣΟΚ). Ο κ. Κουκουλόπουλος υπενθύμισε πως η κυβέρνηση έχει ήδη δεσμευθεί να αποσύρει τη διάταξη για το ακαταδίωκτο των μελών του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, χαρακτήρισε «λυτρωτική» τη διάταξη για την κινητικότητα των δημοσίων υπαλλήλων και εκτίμησε πως η θέσπιση του Παρατηρητηρίου για τους ΟΤΑ δεν συνιστά συνταγματικό κώλυμα, αλλά ζήτημα ουσίας.
Όσον αφορά στις διατάξεις που αφορούν την δικαστική προστασία των εργαζομένων, άφησε υπαινιγμούς για «δικηγόρους που κερδίζουν συστηματικά τις δίκες των προσωρινών διαταγών, για τους οποίους η αξιωματική αντιπολίτευση θα έπρεπε να ζητήσει τη σύσταση μίας Εξεταστικής Επιτροπής».
«Τι θα λέμε στους άλλους πολίτες; Πώς θα πληρώνουμε άνεργους για ενάμιση χρόνο;» ρώτησε ο Ανδρέας Κουτσούμπας (ΝΔ).
«Με τη διάταξη, αν ο εργαζόμενος δεν πάρει συζήτηση της αίτησης λήψης ασφαλιστικών μέτρων, δεν παίρνει προσωρινή διαταγή. Αν όμως δεν προσδιοριστεί η χρονολογία της εκδίκασης, τι φταίει αυτός; Αυτά δεν είναι αντισυνταγματικές συμπεριφορές που πρέπει να ελέγξουμε;» απάντησε ο Β. Καπερνάρος(ΑΝΕΛ).
«Είναι προφανές πως υπήρχε κατάχρηση, αλλά είναι δυνατόν να τιμωρείται ο επιμελής διάδικος επειδή ο προΐστάμενος της Δικαιοσύνης δεν τηρήσε τη διαδικασία;» συμφώνησε ο Νίκος Τσούκαλης (ΔΗΜΑΡ).
«Σε μια τέτοια περίπτωση θα εγερθούν αξιώσεις αποζημίωσης από τον καλόπιστο διάδικο» απάντησε οΜάκης Βορίδης (ΝΔ).
Από πλευράς ΚΚΕ ο Θανάσης Παφίλης συμφώνησε ότι υπάρχει πρόβλημα αντισυνταγματικότητας, ιδιαίτερα στον καθορισμό του κατώτατου μισθού και «την κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων».
Τρίτη 16 Ιουλίου 2013

Leave a Reply

 
Αριστερή Διέξοδος © 2011 DheTemplate.com & Main Blogger. Supported by Makeityourring Diamond Engagement Rings

You can add link or short description here

Google+