AristeriDiexodos. Powered by Blogger.
 
Tuesday, December 23, 2014

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Ο ΟΡΥΜΑΓΔΟΣ ! ΥΠΟΙΚ: ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΜΕ 20 (!) ΑΡΘΡΑ ΣΤΟ Ν/Σ ΤΟΥ ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ

0 comments
ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΑ ΦΟΡΟΔΩΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
Η ΚΑΤΑΡΡΕΟΥΣΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΥΤΕΛΙΖΕΙ ΠΛΗΡΩΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
Η απαξιωτική για τον κοινοβουλευτικό θεσμό κυβερνητική πρακτική κατάθεσηςβροχής τροπολογιών σε άσχετα νομοσχέδια , που εξελίσσεται τα τελευταία 24ωρα ενόψει των αναπόφευκτωνπρόωρων εκλογών, συνεχίστηκε τη Δευτέρα (22/12). Σημειωτέον ότι μέχρι χθες είχαν κατατεθεί 52 τροπολογίες στο νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας για την ίδρυση Παρατηρητηρίου Άνοιας.
Τη σκυτάλη της θλιβερής κοινοβουλευτικής παρωδίας πήρε το μεσημέρι το Υπουργείο Οικονομικώνπου κατέθεσε στο νομοσχέδιο «Ίδρυση Παρατηρητηρίου Άνοιας, βελτίωση Περιγεννητικής Φροντίδας και ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας», τροπολογία με 20 (!) άρθρα. Με την εν λόγω τροπολογία η κυβέρνηση εμφανίζεται να επιχερεί να «κλείσει» σημαντικές φορολογικές εκκρεμότητες, για πολλές από τις οποίες, άλλωστε, έχουν...λόγο και οι δανειστές, στην πραγματικότητα ,όμως, σπεύδει πέρα από τις προεκλογικές της στοχεύσεις να δημιουργήσει και τετελεσμένα σε κρίσιμους τομείς, όπως ο χρηματοπιστωτικός.
Η τροπολογία μεταξύ άλλων προβλέπει τη διετή αναστολή του φόρου υπεραξίας ακινήτων, την παράταση της προθεσμίας απόσυρσης αυτοκινήτων, την κατάργηση του «επαγγελματία επενδυτή»,αλλά και πρόβλεψη για την επιτάχυνση της διαδικασίας των ιδιωτικοποιήσεων με την οποία παρακάμπτεται πλήρως το κοινοβούλιο.
Συγκεκριμένα,  στην τροπολογία - μαμούθ των 48 σελίδων προβλέπονται τα ακόλουθα:
ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Παρατείνεται μέχρι 20-12-2015 (έληξε 20-12-2014) η προθεσμία για την αντικατάσταση αυτοκινήτωνπαλαιάς τεχνολογίας με καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης μέχρι 2.000 κ.ε. και με τα υφιστάμενα κριτήρια (απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης).
Οι παραπάνω ρυθμίσεις επεκτείνονται και καταλαμβάνουν αυτοκίνητα για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας μέχρι και 31-12-2001. (Σήμερα αφορά αυτοκίνητα των οποίων η άδεια κυκλοφορίας έχει εκδοθεί μέχρι 31-12- 2000). Παράλληλα παρατείνεται έως τις 31-12-2016 (λήγει 31-12-2015) ηπροθεσμία κατάθεσης της αίτησης επιστροφής της διαφοράς του τέλους ταξινόμησης σε περίπτωση αντικατάστασης αποσυρόμενου της κυκλοφορίας επιβατικού ή φορτηγού αυτοκινήτου.
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Παρατείνεται για την 1-1-2015 και εφεξής, (αντί από 1-1-2014 που ισχύει), η υποχρέωση υποβολής από τον φορολογούμενο δήλωσης στοιχείων ακινήτων εντός τριάντα (30) ημερών από την ημέρα μεταβολής της περιουσιακής του κατάστασης, για τον προσδιορισμό του ΕΝΦΙΑ, μέχρι 31-3-2015, (αντί μέχρι 31-1-2015 που ισχύει), η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης, για κάθε σύσταση, απόκτηση ή κάθε άλλη μεταβολή στοιχείων ακινήτων που έλαβε χώρα από 1-1-2014 έως και την 30- 11-2014.
Παρατείνεται μέχρι 31-3-2015 (έληξε 16-11-2014) η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των μεταβολών της περιουσιακής τους κατάστασης της 1ης Ιανουαρίου των ετών 2011, 2012, 2013 και 2014, για τα νομικά πρόσωπα, που έχουν δηλώσει τα στοιχεία των ακινήτων τους της 1-1-2011 με την υποβολή ηλεκτρονικού αρχείου υπολογιστικών φύλλων εφαρμογών γραφείου.
ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΟΙ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΤΟ Ε9 ΤΟΥ 2010
Δεν εφαρμόζονται οι διοικητικές και ποινικές κυρώσεις του ν.2523/1997 και στις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων των φορολογουμένων, για τη διόρθωση της περιουσιακής κατάστασης του έτους 2010, εφόσον υποβληθούν μέχρι 30-12-2014, αντί 19-12-2014 που ισχύει. (Σήμερα αφορά τη διόρθωση της περιουσιακής κατάστασης των ετών 2011, 2012 και 2013).
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ Ε9
Ειδικά για το έτος 2014, παρατείνεται μέχρι 30-12-2014, έληξε 19-12- 2014, η προθεσμία υποβολής, από τον φορολογούμενο, της δήλωσης τροποποίησης των στοιχείων ακινήτων του.
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΜΕΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
Παρατείνονται, κατά ένα έτος, οι προθεσμίες παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου, για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου και κάθε άλλης πράξης επιβολής φόρων, τελών, προστίμων ή εισφορών, που λήγουν στις 31- 12-2014, για υποθέσεις που:
  • α. έχουν αποσταλεί στοιχεία ή εκκρεμεί η αποστολή στοιχείων από άλλα κράτη - μέλη της Ε.Ε. ή τρίτες χώρες στις αρμόδιες φορολογικές, τελωνειακές, ελεγκτικές, δικαστικές και λοιπές αρχές, ή
  • β. έχουν εκδοθεί ή θα εκδοθούν μέχρι 31-12-2014 εισαγγελικές παραγγελίες, εντολές ελέγχου, έρευνας ή επεξεργασίας ή εντολές και αιτήματα διερεύνησης από δικαστική ή φορολογική ή ελεγκτική αρχή, καθώς και από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης.

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ''ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΗ''
 Τροποποιούνται οι διατάξεις των άρθρων 21 και 42 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ, ν.4172/2013), σχετικά με τη φορολόγηση του κέρδους που προκύπτει από τη μεταβίβαση τίτλων(μετοχές, ομόλογα, παράγωγα κ.λπ.) στα εξής, κυρίως, σημεία:
  • α. Το εισόδημα που προκύπτει από τις ανωτέρω πράξεις φορολογείται ως εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου (και φορολογείται με συντελεστή 15%) και όταν ο φορολογούμενος ασχολείται κατ' επάγγελμα με τις ανωτέρω συναλλαγές (έως σήμερα φορολογούταν ως κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα με συντελεστή 26% ή 33% ανάλογα με τα συνολικά έσοδα του επιχειρηματία).
  • β. Ειδικά για τους τίτλους που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη αγορά ή πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης, η φορολόγηση της υπεραξίας από τη μεταβίβασή τους, εφαρμόζεται μόνο εφόσον οι τίτλοι αυτοί έχουν αποκτηθεί από 1-1-2009 και μετά (τα ανωτέρω ίσχυαν μέχρι σήμερα μόνο για μετοχές εισηγμένες σε χρηματιστηριακή αγορά).
  • γ. Πλέον, η ζημία από μεταβίβαση παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων θα συμψηφίζεται με μελλοντικά (επόμενης πενταετίας) κέρδη υπεραξίας από όλα τα είδη τίτλων (μέχρι σήμερα μπορούσε να συμψηφιστεί μόνο με κέρδη υπεραξίας της ίδιας κατηγορίας τίτλων).
ΑΠΟΓΡΑΦΗ
Προβλέπεται ότι, οι επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία και οι οποίες για τον προσδιορισμό των αποτελεσμάτων τους του οικονομικού έτους 2014 (χρήση 2013) εφάρμοσαν τις οριζόμενες διατάξεις (απαλλαγή από την υποχρέωση σύνταξης απογραφής), δύνανται, αποκλειστικά για τον προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος του φορολογικού έτους 2014, ως απογραφή έναρξης να λάβουν ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) των αγορών της διαχειριστικής χρήσης του 2013 και ως απογραφή λήξης το δέκα τοις εκατό (10%) των αγορών του φορολογικού έτους 2014, ανεξαρτήτως υποχρέωσης σύνταξης απογραφής εμπορεύσιμων περιουσιακών στοιχείων. Οι εν λόγω διατάξεις εφαρμόζονται αναλόγως και για τους αγρότες που πριν την 1-1-2014 τηρούσαν βιβλία και εξέδιδαν στοιχεία του Κ.Φ.Α.Σ.
ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Αναστέλλεται, από 1-1-2015 και μέχρι τις 31.12.2016, η εφαρμογή του άρθρου 41 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος περί φορολόγησης της υπεραξίας από τη μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ
Η αίτηση για την αναστολή καταβολής ποσών που επιβλήθηκαν από τη Φορολογική Διοίκηση θεωρείται ότι απορρίπτεται εάν δεν εκδοθεί απόφαση από την Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης μέσα σε τριάντα (30) ημέρες (ισχύει 20 ημέρες). Η Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης εκδίδει απόφαση επί ενδικοφανούς προσφυγής μέσα σε ενενήντα (90) ημέρες από την υποβολή της (ισχύει εντός 60 ημερών). Οι προαναφερόμενες προθεσμίες εφαρμόζονται και για τις εκκρεμείς αιτήσεις αναστολής και ενδικοφανούς προσφυγής.
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΑΥΤΟΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ
 Απαλείφεται διάταξη του άρθρου 6 του Κώδικα ΦΠΑ, σύμφωνα με την οποία θεωρείται ότι πραγματοποιείται πρώτη εγκατάσταση στα ακίνητα κατά το χρόνο που συμπληρώνεται τετραετία από την ημερομηνία αποπεράτωσης της οικοδομής για οικοδομές που αποπερατώθηκαν από 1.1.2011 και μετά και ότι για όσες είχαν αποπερατωθεί έως 31.12.2010 ως χρόνος έναρξης της τετραετίας η θεωρείται 1.1.2011. Έτσι, δεν θα υπάρχει πλέον η υποχρέωση καταβολής ΦΠΑ από τις κατασκευαστικές επιχειρήσεις για τα νεόδμητα που δεν θα έχουν χρησιμοποιηθεί κατά οιονδήποτε τρόπο εντός τετραετίας από την ολοκλήρωση τους (διάταξη που θα είχε εφαρμογή από 1.1.2015 και μετά).
ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ
Τροποποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 17Α του ν.2523/1997, που αναφέρονται στις αρμοδιότητες του Εισαγγελέα οικονομικού εγκλήματος και τους Εισαγγελείς ή Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών που συνεπικουρούν στο έργο του, στα εξής σημεία:
Η δέσμευση τραπεζικού λογαριασμού, περιεχομένου θυρίδας και περιουσιακών εν γένει στοιχείων, για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου, ισχύει από τη χρονική στιγμή της αποδεδειγμένης επίδοσης της αιτιολογημένης διάταξης του Εισαγγελέα οικονομικού εγκλήματος προς τον Οργανισμό ή την Υπηρεσία που απευθύνεται.
Ως χρονική στιγμή της αποδεδειγμένης επίδοσης λογίζεται η ημέρα που γνωστοποιείται με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο, ιδίως τηλεομοιοτυπικά, η αιτιολογημένη διάταξη στην Ελληνική Ένωση Τραπεζών και την Ένωση Συνεταιριστικών Τραπεζών ή την Τράπεζα της Ελλάδος, οι οποίες οφείλουν να ενημερώσουν άμεσα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της χώρας. Με τον ίδιο τρόπο γνωστοποιείται η διάταξη και στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, η οποία δεν κωλύεται να λαμβάνει όλα τα υφιστάμενα διασφαλιστικά μέτρα.
Προσδιορίζονται οι περιπτώσεις ανάκλησης της αιτιολογημένης διάταξης ή του βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών, σχετικά με τη δέσμευση τραπεζικού λογαριασμού κ.λπ.
Ο Εισαγγελέας οικονομικού εγκλήματος, με σύμφωνη γνώμη του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, μπορεί να παραγγέλλει την έκδοση της διάταξης και προς τον κατά τόπο αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών κ.λπ.
ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 
Με το άρθρο 11 της τροπολογίας παρέχεται η εξουσιοδότηση για έγκριση με Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου και υπογραφή από το Ελληνικό Δημόσιο, μαζί με το ΤΑΙΠΕΔ, συμβάσεων παραχώρησης υποδομών, χωρίς να απαιτείται έγκριση από τη Βουλή ''λόγω της μεγάλης χρονικής διάρκειας των εν λόγω συμβάσεων, του σύνθετου πλέγματος υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που δημιουργούν για το Ελληνικό Δημόσιο και του πλήθους των υπηρεσιών που είναι αρμόδιες για την παρακολούθηση και εκτέλεσή τους''.
ΔΑΝΕΙΟ ΤΟΥ ΤΧΣ ΣΤΟ ΤΕΚΕ 
Με το άρθρο 12 της τροπολογίας δίνεται η δυνατότητα στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας να δανειοδοτεί το σκέλος εξυγίανσης του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ) σε περίπτωση που τα διαθέσιμά του δεν επαρκούν για την κάλυψη της διαφοράς. Το δάνειο θα χορηγείται με απόφαση του υπουργού Οικονομικών ύστερα από εισήγηση της Τράπεζας της Ελλάδος και σχετικό αίτημα του ΤΕΚΕ. 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 
Με το άρθρο 14 της τροπολογίας εισάγεται το δικαίωμα στις Συνεταιριστικές Τράπεζες να εισάγουν ομόλογα και προαιρετικές μερίδες σε οργανωμένες αγορές, εφαρμόζοντας τόσο τους Κανόνες λειτουργίας του ΣΤΑ όσο και του Χρηματιστηρίου Αξιών και συνακόλουθα και την υποχρέωση υποβολής πρότασης από κοινού με τον Σύμβουλο, και αν δεν υπάρχει Σύμβουλος, από κοινού με τον Κύριο Ανάδοχο, για την εισαγωγή των τίτλων κατά εφαρμογή των σχετικών διατάξεων, χωρίς ωστόσο η κατοχή των εν λόγω τίτλων να αποδίδει στον κάτοχο την ιδιότητα του μέλους συνεταιρισμού.
Ακόμη, διευκρινίζεται η δυνατότητα συγχώνευσης πιστωτικών συνεταιρισμών που λειτουργούν ως πιστωτικά ιδρύματα με άδεια της Τράπεζας της Ελλάδος είτε με απορρόφηση είτε με σύσταση νέου συνεταιρισμού, προκειμένου να είναι εφικτή η παροχή ευελιξίας στις συνεταιριστικές τράπεζες για επενδυτικές αποφάσεις.
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Με το άρθρο 17 προβλέπεται πως κατ' εξαίρεση οι εγγυήσεις του Ελληνικού Δημοσίου υπέρ πιστωτικών ιδρυμάτων ακολουθούν τις απαιτήσεις υπέρ των οποίων χορηγήθηκαν όπως οι απαιτήσεις αυτές ρυθμίζονται με τη συμφωνία. Αν δεν τηρηθεί η συμφωνία εξυγίανσης από τον οφειλέτη, το Ελληνικό Δημόσιο ευθύνεται μόνο για την καταβολή του αντίστοιχου εγγυημένου ποσοστού του ανεξόφλητου κεφαλαίου.
ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ
Με το άρθρο 19 παρατείνεται και στα οικονομικά έτη 2015 έως 2018 του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής η ισχύς της διατάξεως του ν.3867/2010 με την οποία προβλέπεται ότι οι ετήσιες αποδόσεις υπέρ τρίτων του Γενικού Προϋπολογισμού του Κράτους περιορίζονται στο 90% και ότι το υπόλοιπο 10% αποτελεί δημόσιο έσοδο. Η προτεινόμενη διάταξη κρίνεται αναγκαία προκειμένου να διατηρηθούν οι οροφές των πιστώσεων που καθορίστηκαν στο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015 - 2018.

Leave a Reply

 
Αριστερή Διέξοδος © 2011 DheTemplate.com & Main Blogger. Supported by Makeityourring Diamond Engagement Rings

You can add link or short description here

Google+